KDN Logotyp

Zarządzanie
studia licencjackie

Psychologia w biznesie – nowość!

g39dStudia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Moduł Psychologia w biznesie to nauka sprawnego zarządzania i kierowania zespołami ludzi oraz funkcjonowania w zespołach pracowniczych poprzez umiejętną ocenę zachowań, emocji i postaw ludzi związanych z organizacją. Psychologia biznesu to cześć nauki zajmująca się zastosowaniem teorii psychologii w biznesie w celu zwiększenia konkurencyjności organizacji i efektywności pracowników. Ma zastosowanie do wszystkich interesariuszy i obszarów funkcjonowania organizacji.

Handel i e-biznes – nowość!

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z obszaru handlu, technik sprzedaży, biznesu w gospodarce cyfrowej, zachowań konsumentów, szeroko pojętego procesu komunikacji, tworzeniu zespołów i struktur sprzedażowych, a także operowania na rynkach cyfrowych poprzez e-handel, tworzenia strategii lokalizacji i funkcjonowania obiektów handlowych oraz jednostek biznesowych na bazie szerokiej analizy rynku i przedsiębiorstwa.

Zarządzanie w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii

Celem tego modułu jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych menedżerów do pracy w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych działających w branży usługconference-595853_640 hotelarskich i gastronomicznych.

Moduł Zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii: pozyskanie szerokiej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania i  marketingu w zakresie turystyki, usług hotelarskich i gastronomicznych, ubezpieczeń, podstaw dietetyki i technologii żywności, prawa w zakresie hotelarstwa i gastronomii, planowania i organizacji wyposażenia obiektów hotelarskich i gastronomicznych, organizacji eventów, oraz zastosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu i marketingu, w tym promocji.

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: