KDN Logotyp

Proces dyplomowania

Informacje ogólne

Proces dyplomowania – dokumentacja związana z zaliczeniem ostatniego seminarium dyplomowego, złożenia pracy dyplomowej wraz z niezbędnymi dokumentami, zatwierdzenia ww. pracy przez promotora oraz przystąpienie do egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie.

Student, który uzyskał wymagane planem studiów zaliczenia i złożył egzaminy, odbył praktyki zawodowe, przedstawił w sekretariacie instytutu dokumentację poświadczającą zaliczenie semestru (indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta), przygotował i złożył pozytywnie ocenioną pracę dyplomową oraz przedłożył kartę obiegową może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego. Student zobowiązany jest przystąpić do egzaminu dyplomowego nie później niż do dnia:
1)    15 kwietnia na studiach kończących się w semestrze zimowym,
2)    30 września na studiach kończących się w semestrze letnim.

Zasady pisania pracy dyplomowej i wymogi techniczne składania prac

pobraneKomunikat nr 1-2020 Prorektora ds. Studentów – edycja i składanie prac

zał. 1 – strona okładki

zał. 2 – strona tytułowa

zał. 3 – abstrakt

zał. 4 – oświadczenie dot. napisania pracy dyplomowej przez studenta samodzielnie

zał. 5 – abstrakt na płytę

zał. 6 – oświadczenie do płyty – zgodność z wersją papierową

zał. 7 – karta obiegowa

zał. 8 – opinia promotora dot. oryginalności pracy

Procedura antyplagiatowa

pobraneKomunikat nr 1 – 2020 Prorektora ds. Nauczania i Ogólnych – procedura antyplagiatowa + JSA

Terminy składania prac dyplomowych i obron

Komunikat nr 15-2019 Prorektora ds. Studentów – terminy składania prac – inżynierowie 2019/2020

Dodatkowe informacje do suplementu

Komunikat nr 13-2019 Prorektora ds. Nauczania – dodatkowe informacje do suplementu obrony luty 2020

zał. do komunikatu nr 13 – Dodatkowe informacje do suplementu – FORMULARZ

Zastrzeżenie poufności pracy dyplomowej

pobraneZarządzenie 41- 2017 w sprawie określenia procedury zastrzeżenia poufności pracy dyplomowej

Opłata za wydanie dyplomu

Opłaty obowiązują wszystkich studentów – z wyjątkiem rocznika rozpoczynającego od roku akademickiego 2019/2020. 

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia wraz z dwoma odpisami wynosi 60 zł.

pobraneZarządzenie nr 11-2012 ws. ustalenia opłat za wydanie dokumentów

NUMER KONTA:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

Opłata za wydanie dyplomu w języku obcym:

Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w tłumaczeniu na język obcy wynosi 40 zł.

pobraneZarządzenie nr 11-2012 ws. ustalenia opłat za wydanie dokumentów

NUMER KONTA:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

Na skróty

Partnerzy Uczelni: