KDN Logotyp

Organizacja roku akademickiego

 

Uwaga! Zmiana w organizacji roku akademickiego 2019/2020 zgodnie z poniższymi Zarządzeniami oraz Komunikatami:

 

Zarządzenie zmieniające organizację roku akademickiego 2019/2020 I

Komunikat nr 20-2020 Prorektora ds. Studentów – zmiana organizacji roku akademickiego 2019-20 (praktyki i zajęcia praktyczne)

Zarządzenie zmieniające organizację roku akademickiego 2019/2020 II

Komunikat nr 21-2020 Prorektora ds. Studenckich – zmiana organizacji roku akademickiego 2019-20 (obrony prac dyplomowych)

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku.

Dzieli się na dwa semestry:

– zimowy – od 1 października 2020 roku do 21 lutego 2021 roku

– letni – od 22 lutego 2021 roku do 30 września 2021 roku.


W roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących

terminach:

– od 1 października 2020 roku do 23 grudnia 2020 roku

– od 4 stycznia 2021 roku do 24 stycznia 2021 roku

– od 22 lutego 2021 roku do 1 kwietnia 2021 roku

– od 7 kwietnia 2020 roku do 13 czerwca 2021 roku.


W roku akademickim 2020/2021 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących

terminach:

Zimowa:

od 25 stycznia 2021 roku do 7  lutego 2021 roku

Zimowa poprawkowa:

od 15 lutego 2021 roku do 21 lutego 2021 roku

Letnia:

od 14 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku

Letnia poprawkowa:

od 1 września 2021 roku do 15 września 2021 roku.


W roku akademickim 2020/2021 dniami wolnymi od zajęć poza sesjami egzaminacyjnymi są:

Przerwa świąteczna:

od 24 grudnia 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku

Przerwa semestralna:

od 8 lutego 2021 roku do 14 lutego 2021 roku

Przerwa świąteczna:

od 2 kwietnia 2021 roku do 6 kwietnia 2021 roku

Przerwa wakacyjna dla studentów:

od 1 lipca 2021 roku do 30 sierpnia 2021 roku

Wszystkich Świętych: 1 listopada 2020 roku

Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2020 roku

Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2021 roku

Międzynarodowe Święto Pracy: 1 maja 2021 roku

Święto Konstytucji 3 maja: 3 maja 2021 roku

Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki): 23 maja 2021 roku

Boże Ciało: 3 czerwca 2021 roku

Dni Rektorskie:

– dzień ustalony przez Władze Uczelni na uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego,     

– 25 maja 2020 roku od godz. 12.00 – Święto Uczelni, Dzień Patrona Uczelni,

– 4 czerwca 2020 roku.


Rektor – z ważnych powodów związanych z działalnością MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego – może ustalić dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć.

Okres od 16 do 30 września 2021 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem

roku akademickiego 2021/2022.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala Dyrektor Instytutu w oparciu o Komunikat Prorektora ds. Nauczania i Ogólnych oraz obowiązujące programy studiów.


Zarządzenie nr 5 – 2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020-2021


 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: