KDN Logotyp

Opłaty za studia

Studia w formie stacjonarnej są bezpłatne!

Uczelnia pobiera opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rodzajów opłat, zasad pobierania opłat i zwalniania z całości lub z części z opłat oraz rozłożenia płatności na raty – znajdują się w zakładkach.

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: