Poznajmy się

Organizacja roku akademickiego i terminy zjazdów niestacjonarne

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 roku i trwa do 30 września

2022 roku oraz dzieli się na dwa semestry:

 • zimowy – od 1 października 2021 roku do 20 lutego 2022 roku;
 • letni – od 21 lutego 2022 roku do 30 września 2022 roku.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących

terminach:

 • od 1 października 2021 roku do 23 grudnia 2021 roku;
 • od 3 stycznia 2022 roku do 23 stycznia 2022 roku;
 • od 21 lutego 2022 roku do 14 kwietnia 2022 roku;
 • od 20 kwietnia 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku.

W roku akademickim 2021/2022 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących

terminach:

 • zimowa:

od 24 stycznia 2022 roku do 6  lutego 2022 roku;

 • zimowa poprawkowa:

od 14 lutego 2022 roku do 20 lutego 2022 roku;

 • letnia:

od 17 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku;

 • letnia poprawkowa:

od 1 września 2022 roku do 18 września 2022 roku.


W roku akademickim 2021/2022 dniami wolnymi od zajęć poza sesjami egzaminacyjnymi są:

 • Przerwa świąteczna:

od 24 grudnia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku;

 • Przerwa semestralna:

od 7 lutego 2022 roku do 13 lutego 2022 roku;

 • Przerwa świąteczna:

od 15 kwietnia 2022 roku do 19 kwietnia 2022 roku;

 • Przerwa wakacyjna dla studentów:

od 1 lipca 2022 roku do 30 sierpnia 2022 roku;

 • Wszystkich Świętych: 1 listopada 2021 roku;
 • Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2021 roku;
 • Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2022 roku;
 • Międzynarodowe Święto Pracy: 1 maja 2022 roku;
 • Święto Konstytucji 3 maja: 3 maja 2022 roku;
 • Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki): 5 czerwca 2022 roku;
 • Boże Ciało: 16 czerwca 2022 roku;
 • Dni Rektorskie:
 1. dzień ustalony przez Władze Uczelni na uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego;
 2. 02 maja 2022 roku – Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. 25 maja 2022 roku od godz. 12.00 – Święto Uczelni, Dzień Patrona Uczelni

Rektor – z ważnych powodów związanych z działalnością MUP Oświęcim im. rtm.
W. Pileckiego – może ustalić dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

Okres od 19 do 30 września 2022 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2021/2022 i rozpoczęciem

roku akademickiego 2022/2023.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala Dyrektor Instytutu w oparciu o Komunikat Prorektora ds. Nauczania
i Rozwoju oraz obowiązujące programy studiów.


Zarządzenie 6-2021 ws. ogłoszenia kalendarza akademickiego – organizacji roku akademickiego 2021-2022


Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych 2021/2022

SEMESTR ZIMOWY

Termin zjazdu:

1) 01-03 października 2021 r.
2) 08-10 października 2021 r.
3) 22-24 października 2021 r.
4) 05-07 listopada 2021 r.
5) 19-21 listopada 2021 r.
6) 26-28 listopada 2021 r.
7) 10-12 grudnia 2021 r.
8) 17-19 grudnia 2021 r.
9) 14-16 stycznia 2022 r.
10) 21-23 stycznia 2022 r.

SEMESTR LETNI

Termin zjazdu:

1) 25-27 lutego 2022 r.
2) 04-06 marca 2022 r.
3) 11-13 marca 2022 r.
4) 25-27 marca 2022 r.
5) 01-03 kwietnia 2022 r.

6) 08-10 kwietnia 2022 r.

7) 22-24 kwietnia 2022 r.
8) 13-15 maja 2022 r.
9) 27-29 maja 2022 r.
10) 10-12 czerwca 2022 r.Dodatkowe terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 dla wszystkich kierunków studiów:

SEMESTR ZIMOWY

15-17 października 2021 r.
29-31 października 2021 r.
12-14 listopada 2021 r.

03-05 grudnia 2021 r.

SEMESTR LETNI

18-20 marca 2022 r.
06-08 maja 2022 r.
20-22 maja 2022 r.

03-05 czerwca 2022 r.


Komunikat nr 4-2021 Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju – terminy zjazdów 2021-2022

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 roku i trwa do 30 września 2023 roku oraz dzieli się na dwa semestry:

 1)      zimowy – od 1 października 2022 roku do 26 lutego 2023 roku;

2)      letni – od 27 lutego 2023 roku do 30 września 2023 roku.


W roku akademickim 2022/2023 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:

 1)      od 1 października 2022 roku do 23 grudnia 2022 roku;

2)      od 2 stycznia 2023 roku do 25 stycznia 2023 roku;

3)      od 27 lutego 2023 roku do 06 kwietnia 2023 roku;

4)      od 12 kwietnia 2023 roku do 20 czerwca 2023 roku.


W roku akademickim 2022/2023 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

 1)      zimowa:

od 26 stycznia 2023 roku do 12  lutego 2023 roku;

2)      zimowa poprawkowa:

od 20 lutego 2023 roku do 26 lutego 2023 roku;

3)      letnia:

od 21 czerwca 2023 roku do 04 lipca 2023 roku;

4)      letnia poprawkowa:

od 1 września 2023 roku do 17 września 2023 roku.


W roku akademickim 2022/2023 dniami wolnymi od zajęć poza sesjami egzaminacyjnymi są:

 1)      Przerwa świąteczna:

od 24 grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2023 roku;

2)      Przerwa międzysemestralna:

od 13 lutego 2023 roku do 19 lutego 2023 roku;

3)      Przerwa świąteczna:

od 07 kwietnia 2023 roku do 11 kwietnia 2023 roku;

4)      Przerwa wakacyjna dla studentów:

od 05 lipca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku;

5)      Wszystkich Świętych: 1 listopada 2022 roku;

6)      Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2022 roku;

7)      Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2023 roku;

8)      Międzynarodowe Święto Pracy: 1 maja 2023 roku;

9)      Święto Konstytucji 3 maja: 3 maja 2023 roku;

10)   Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki): 28 maja 2023 roku;

11)   Boże Ciało: 08 czerwca 2023 roku.


W dniu 23 stycznia 2023 roku (poniedziałek) zajęcia zostaną przeprowadzone według planu przewidzianego w harmonogramach zajęć na wtorek.

W dniu 24 stycznia 2023 roku (wtorek) zajęcia zostaną przeprowadzone według planu przewidzianego w harmonogramach zajęć na piątek.

W dniu 25 stycznia 2023 roku (środa) zajęcia zostaną przeprowadzone według planu przewidzianego w harmonogramach zajęć na piątek.


 Studenckie praktyki zawodowe mogą być realizowane przez okres całego roku akademickiego.


Rektor – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z działalnością MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego – może ustalić dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.


Zarządzenie 11-2022 ws. ogłoszenia kalendarza akademickiego – organizacji roku akademickiego 2022-2023


Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych 2022/2023

SEMESTR ZIMOWY

Termin zjazdu:

01-02 października2022 r.
07-09 października 2022 r.
21-23 października 2022 r.
04-06 listopada 2022 r.
18-20 listopada 2022 r.
25-27 listopada 2022 r.
02-04 grudnia 2022 r.
16-18 grudnia 2022 r.
13-15 stycznia 2023 r.
20-22 stycznia 2023 r.

SEMESTR LETNI

Termin zjazdu:

03-05 marca 2023 r.
17-19 marca 2023 r.
24-26 marca 2023 r.
31marca -02 kwietnia 2023 r.
14-16 kwietnia 2023 r.
28-30 kwietnia 2023 r.
12-14 maja 2023 r.
26-28 maja 2023 r.
02-04 czerwiec 2023 r.
9-11 czerwca 2023r.

Dodatkowe terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 (według potrzeb):

SEMESTR ZIMOWY

14-16 października 2022 r.
28-30 października 2022 r.
09-11 grudnia 2022 r.

SEMESTR LETNI

10-12 marca 2023 r.
21-23 kwietnia 2023 r.
19-21 maja 2023 r.

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: