Poznajmy się

Organizacja roku akademickiego i terminy zjazdów niestacjonarne

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 roku i trwa do 30 września

2022 roku oraz dzieli się na dwa semestry:

 • zimowy – od 1 października 2021 roku do 20 lutego 2022 roku;
 • letni – od 21 lutego 2022 roku do 30 września 2022 roku.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących

terminach:

 • od 1 października 2021 roku do 23 grudnia 2021 roku;
 • od 3 stycznia 2022 roku do 23 stycznia 2022 roku;
 • od 21 lutego 2022 roku do 14 kwietnia 2022 roku;
 • od 20 kwietnia 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku.

W roku akademickim 2021/2022 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących

terminach:

 • zimowa:

od 24 stycznia 2022 roku do 6  lutego 2022 roku;

 • zimowa poprawkowa:

od 14 lutego 2022 roku do 20 lutego 2022 roku;

 • letnia:

od 17 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku;

 • letnia poprawkowa:

od 1 września 2022 roku do 18 września 2022 roku.


W roku akademickim 2021/2022 dniami wolnymi od zajęć poza sesjami egzaminacyjnymi są:

 • Przerwa świąteczna:

od 24 grudnia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku;

 • Przerwa semestralna:

od 7 lutego 2022 roku do 13 lutego 2022 roku;

 • Przerwa świąteczna:

od 15 kwietnia 2022 roku do 19 kwietnia 2022 roku;

 • Przerwa wakacyjna dla studentów:

od 1 lipca 2022 roku do 30 sierpnia 2022 roku;

 • Wszystkich Świętych: 1 listopada 2021 roku;
 • Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2021 roku;
 • Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2022 roku;
 • Międzynarodowe Święto Pracy: 1 maja 2022 roku;
 • Święto Konstytucji 3 maja: 3 maja 2022 roku;
 • Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki): 5 czerwca 2022 roku;
 • Boże Ciało: 16 czerwca 2022 roku;
 • Dni Rektorskie:
 1. dzień ustalony przez Władze Uczelni na uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego;
 2. 02 maja 2022 roku – Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. 25 maja 2022 roku od godz. 12.00 – Święto Uczelni, Dzień Patrona Uczelni

Rektor – z ważnych powodów związanych z działalnością MUP Oświęcim im. rtm.
W. Pileckiego – może ustalić dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

Okres od 19 do 30 września 2022 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2021/2022 i rozpoczęciem

roku akademickiego 2022/2023.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala Dyrektor Instytutu w oparciu o Komunikat Prorektora ds. Nauczania
i Rozwoju oraz obowiązujące programy studiów.


Zarządzenie 6-2021 ws. ogłoszenia kalendarza akademickiego – organizacji roku akademickiego 2021-2022


Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych 2021/2022

SEMESTR ZIMOWY

Termin zjazdu:

1) 01-03 października 2021 r.
2) 08-10 października 2021 r.
3) 22-24 października 2021 r.
4) 05-07 listopada 2021 r.
5) 19-21 listopada 2021 r.
6) 26-28 listopada 2021 r.
7) 10-12 grudnia 2021 r.
8) 17-19 grudnia 2021 r.
9) 14-16 stycznia 2022 r.
10) 21-23 stycznia 2022 r.

SEMESTR LETNI

Termin zjazdu:

1) 25-27 lutego 2022 r.
2) 04-06 marca 2022 r.
3) 11-13 marca 2022 r.
4) 25-27 marca 2022 r.
5) 01-03 kwietnia 2022 r.

6) 08-10 kwietnia 2022 r.

7) 22-24 kwietnia 2022 r.
8) 13-15 maja 2022 r.
9) 27-29 maja 2022 r.
10) 10-12 czerwca 2022 r.Dodatkowe terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 dla wszystkich kierunków studiów:

SEMESTR ZIMOWY

15-17 października 2021 r.
29-31 października 2021 r.
12-14 listopada 2021 r.

03-05 grudnia 2021 r.

SEMESTR LETNI

18-20 marca 2022 r.
06-08 maja 2022 r.
20-22 maja 2022 r.

03-05 czerwca 2022 r.


Komunikat nr 4-2021 Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju – terminy zjazdów 2021-2022

Na skróty

Partnerzy Uczelni: