Poznajmy się

Organizacja roku akademickiego i terminy zjazdów niestacjonarne

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 roku i trwa do 30 września 2023 roku oraz dzieli się na dwa semestry:

 1)      zimowy – od 1 października 2022 roku do 26 lutego 2023 roku;

2)      letni – od 27 lutego 2023 roku do 30 września 2023 roku.


W roku akademickim 2022/2023 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:

 1)      od 1 października 2022 roku do 23 grudnia 2022 roku;

2)      od 2 stycznia 2023 roku do 25 stycznia 2023 roku;

3)      od 27 lutego 2023 roku do 06 kwietnia 2023 roku;

4)      od 12 kwietnia 2023 roku do 20 czerwca 2023 roku.


W roku akademickim 2022/2023 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

 1)      zimowa:

od 26 stycznia 2023 roku do 12  lutego 2023 roku;

2)      zimowa poprawkowa:

od 20 lutego 2023 roku do 26 lutego 2023 roku;

3)      letnia:

od 21 czerwca 2023 roku do 04 lipca 2023 roku;

4)      letnia poprawkowa:

od 1 września 2023 roku do 17 września 2023 roku.


W roku akademickim 2022/2023 dniami wolnymi od zajęć poza sesjami egzaminacyjnymi są:

 1)      Przerwa świąteczna:

od 24 grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2023 roku;

2)      Przerwa międzysemestralna:

od 13 lutego 2023 roku do 19 lutego 2023 roku;

3)      Przerwa świąteczna:

od 07 kwietnia 2023 roku do 11 kwietnia 2023 roku;

4)      Przerwa wakacyjna dla studentów:

od 05 lipca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku;

5)      Wszystkich Świętych: 1 listopada 2022 roku;

6)      Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2022 roku;

7)      Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2023 roku;

8)      Międzynarodowe Święto Pracy: 1 maja 2023 roku;

9)      Święto Konstytucji 3 maja: 3 maja 2023 roku;

10)   Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki): 28 maja 2023 roku;

11)   Boże Ciało: 08 czerwca 2023 roku.


W dniu 23 stycznia 2023 roku (poniedziałek) zajęcia zostaną przeprowadzone według planu przewidzianego w harmonogramach zajęć na wtorek.

W dniu 24 stycznia 2023 roku (wtorek) zajęcia zostaną przeprowadzone według planu przewidzianego w harmonogramach zajęć na piątek.

W dniu 25 stycznia 2023 roku (środa) zajęcia zostaną przeprowadzone według planu przewidzianego w harmonogramach zajęć na piątek.


 Studenckie praktyki zawodowe mogą być realizowane przez okres całego roku akademickiego.


Rektor – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z działalnością MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego – może ustalić dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.


Zarządzenie 11-2022 ws. ogłoszenia kalendarza akademickiego – organizacji roku akademickiego 2022-2023


Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych 2022/2023

SEMESTR ZIMOWY

Termin zjazdu:

01-02 października2022 r.
07-09 października 2022 r.
21-23 października 2022 r.
04-06 listopada 2022 r.
18-20 listopada 2022 r.
25-27 listopada 2022 r.
02-04 grudnia 2022 r.
16-18 grudnia 2022 r.
13-15 stycznia 2023 r.
20-22 stycznia 2023 r.

SEMESTR LETNI

Termin zjazdu:

03-05 marca 2023 r.
17-19 marca 2023 r.
24-26 marca 2023 r.
31marca -02 kwietnia 2023 r.
14-16 kwietnia 2023 r.
28-30 kwietnia 2023 r.
12-14 maja 2023 r.
26-28 maja 2023 r.
02-04 czerwiec 2023 r.
9-11 czerwca 2023r.

Dodatkowe terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 (według potrzeb):

SEMESTR ZIMOWY

14-16 października 2022 r.
28-30 października 2022 r.
09-11 grudnia 2022 r.

SEMESTR LETNI

10-12 marca 2023 r.
21-23 kwietnia 2023 r.
19-21 maja 2023 r.

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: