Poznajmy się
E-LEARNING

Regulamin działalności, finansowania oraz rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich

Regulamin określa zasady działalności, finansowania oraz rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich, działających w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, na podstawie art. 111 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Zarządzenie 101 – 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianych organizacji studenckich

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDENCKICH

zał. nr 1 – wzór zgody opiekuna organizacji

zał. nr 2 – wzór preliminarz

zał. nr 3 – wniosek o dofinansowanie

zał. nr 4 – wzór sprawozdania organizacyjno – finansowego


Zgodnie z REGULAMINEM ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH (Zarządzenie nr 97/2019 Rektora MUP im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2019 roku), studenci mogą uzyskać zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w zjazdach, konferencjach, targach, zawodach, sympozjach naukowych oraz wyjazdach związanych z działalnością Samorządu Studentów bądź organizacji studenckich.

Podstawą do ubiegania się o zwrot kosztów wyjazdu studentów jest złożenie wniosku o zwrot kosztów wyjazdu studentów, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ww. regulaminu (załącznik poniżej). Wniosek należy złożyć przed wyjazdem.

Zaakceptowany wniosek jest wyrazem wsparcia finansowego, uprawniającego do uzyskania zwrotu kosztów podróży, a w wyjątkowych przypadkach również diet, kosztów noclegu.

Rozliczenie kosztów wyjazdu następuje na podstawie wniosku o zwrot kosztów podróży dla studentów, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do ww. regulaminu (załącznik poniżej).

Zał – 5 – wniosek o zwrot kosztów wyjazdu studentów

Zał – 6 – rozliczenie kosztów podróży studentów

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: