Poznajmy się

Uchwały Senatu 2017

pobraneUchwała 123 – 2017 w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym


pobraneUchwała 122 – 2017 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu


pobraneUchwała 121 – 2017 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych – Inspektor Ochrony Danych


pobraneUchwała 120 – 2017 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Nauk Politycznych im. Jana Karskiego


pobraneUchwała 119 – 2017 w sprawie przyznania indywidualnego programu studiów – Pedagogika


pobraneUchwała 118 – 2017 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Nauk Humanistycznych


pobraneUchwała 117 – 2017 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji


pobraneUchwała 116 – 2017 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów – Instytut Informatyki


pobraneUchwała 115 – 2017 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Informatyki


pobraneUchwała 114 – 2017 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneUchwała 113 – 2017 w sprawie powołania mgr Joanny Świerczek na funkcję Kierownika Zakładu Kształcenia Praktycznego


pobraneUchwała 112 – 2017 w sprawie powołania Zakładu Kształcenia Praktycznego


pobraneUchwała 111 – 2017 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Zakładu Praktyk Zawodowych


pobraneUchwała 110 – 2017 w sprawie powołania dr Wiesławy Kołodziej na zastępcę Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa


pobraneUchwała 109 – 2017 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Pielęgniarstwa


pobraneUchwała 108 – 2017 w sprawie uchylenia przedmiotów ogólnouczelnianych


pobraneUchwała 107 – 2017 w sprawie likwidacji specjalności rosjoznawstwo


pobraneUchwała 106 – 2017 – w sprawie uruchomienia studiów – Dietetyka


pobraneUchwała 105 – 2017 w sprawie zmiany Uchwały 84 – 2017 w sprawie wprowadzenia polityki zatrudniania


pobraneUchwała 104 – 2017 w sprawie projektu Pielęgniarstwo


pobraneUchwała 103 – 2017 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego


pobraneUchwała 102 – 2017 w sprawie nawiązania współpracy z Pan-European University w Bratysławie


pobraneUchwała 101 – 2017 w sprawie nawiązania współpracy z The College of Management Academic Studies w Rishon Le Zion w Izraelu


pobraneUchwała 100 – 2017 w sprawie nawiązania współpracy z Katolickim Uniwersytetem we Freiburgu (Katholische Hochschule Freiburg)


pobraneUchwała 99 – 2017 w sprawie powołania prof. zw. dra hab. Igora Kurytnika na funkcję Kierownika Zakładu Inżynierii Procesów i Jakości


pobraneUchwała 98 – 2017 w sprawie powołania prof. nadzw. dra hab. Piotra Górskiego na funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Zasobami Organizacji


pobraneUchwała 97 – 2017 w sprawie powołania Zakładu Zarządzania Zasobami Organizacji


pobraneUchwała 96 – 2017 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Zakładu ZSiF oraz ZZOSP


 

pobraneUchwała 95 – 2017 w sprawie powołania dr Justyny Dąbrowskiej na funkcję Kierownika Zakładu Rynków Finansowych


pobraneUchwała 94 – 2017 w sprawie powołania dra Zbigniewa Pawelaka na funkcję Kierownika Zakładu Teorii
i Metodyki Sportu


pobraneUchwała 93 – 2017 w sprawie powołania dr Marceliny Nowakowskiej na funkcję Kierownika Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego


pobraneUchwała 92 – 2017 w sprawie powołania prof. dra hab. Vadyma Zadunajskiego na funkcję Kierownika Zakładu Polityki Bezpieczeństwa


pobraneUchwała 91 – 2017 w sprawie wyboru kancelarii biegłego rewidenta 2017


pobraneUchwała 90 – 2017 w sprawie zmiany Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych 


pobraneUchwała 89 – 2017 w sprawie terminu zamknięcia rekrutacji


pobraneUchwała 88 – 2017 w sprawie zmiany uchwały 73 -2017 przystąpienia do projektu ZPU


pobraneUchwała 87 – 2017 w sprawie planowania, ustalania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum dydaktycznego) nauczycieli akademickich


pobraneUchwała 86 – 2017 w sprawie nieuruchomienia kierunków studiów


pobraneUchwała 85 – w sprawie zmiany ustalenia pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania
oraz zasad obliczania


pobraneUchwała 84 – 2017 w sprawie POLITYKI ZATRUDNIANIA


pobraneUchwała 83 – 2017 w sprawie limitów przyjęć studentów


pobraneUchwała 82 – 2017 w sprawie uchylenia uchwały 59C – 2017


pobraneUchwała 81 – 2017 w sprawie uchylenia uchwały 82 – 2016


pobraneUchwała 80 – 2017 w sprawie nowego wzoru dyplomu PRK – II stopień


pobraneUchwała 79 – 2017 w sprawie nowego wzoru dyplomu PRK – I stopień


pobraneUchwała 78 – 2017 w sprawie indywidualnego planu i programu studiów dla studentów III roku Politologii
w INP im. Jana Karskiego


pobraneUchwała 77 – 2017 w sprawie indywidualnego planu i programu studiów dla studentów II roku Politologii
w INP im. Jana Karskiego 


pobraneUchwała 76 – 2017 w sprawie powołania Zakładu Matematyki Stosowanej oraz Zakładu Rynków Finansowych w Instytucie Informatyki


pobraneUchwała 75 – 2017 w sprawie powołania dra Artura Łaciny – Łanowskiego na funkcję Kierownika Zakładu Komunikacji Społecznej i Pracy Socjalnej


pobraneUchwała 74 – 2017 w sprawie powołania Zakładu Komunikacji Społecznej i Pracy Socjalnej w INH


pobraneUchwała 73 – 2017 w sprawie przystąpienia do projektu ZPU


pobraneUchwała 72 – 2017 w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego na rok 2017


pobraneUchwała 71 – 2017 w sprawie przeniesienia kierunku PRACA SOCJALNA do Instytutu Nauk Humanistycznych


pobraneUchwała 70 – 2017 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych – Kreacja wizerunku i public relations


pobraneUchwała 69 – 2017 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych – Zarządzanie oświatą


pobraneUchwała 68 – 2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na kierunku Pedagogika II stopień


pobraneUchwała 67 – 2017 – uruchomienia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej


pobraneUchwała 66- 2017 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Zakładu Polityki Oświatowej i Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Politycznych im. Jana Karskiego


pobraneUchwała 65 – 2017 w sprawie  wyrażenia zgody na realizację inwestycji – III budynek


pobraneUchwała 64 – 2017 w sprawie uchwalenia efektów kształcenia, programów kształcenia oraz planów studiów PEDAGOGIKA na 360 h III rok


pobraneUchwała 63 – 2017 w sprawie uchwalenia programu kształcenia oraz planów studiów PEDAGOGIKA I stopień


pobraneUchwała 62 – 2017 w sprawie uchwalenia programu kształcenia oraz planu studiów drugiego stopnia POLITOLOGIA


pobraneUchwała 61 – 2017 w sprawie nowych planów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE


pobraneUchwała 60 – 2017 w sprawie zmiany w Regulaminie Studenckich Praktyk Zawodowych


pobraneUchwała 59C – 2017 w sprawie nowego wzoru dyplomu PRK – inżynier


pobraneUchwała 59B – 2017 w sprawie nowego wzoru dyplomu PRK – II stopień


pobraneUchwała 59A – 2017 w sprawie nowego wzoru dyplomu PRK – I stopień


pobraneUchwała 58 – 2017 w sprawie limitów przyjęć na studia niestacjonarne


pobraneUchwała 57 – 2017 w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne


pobraneUchwała 56 – 2017 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych – Zarządzanie w ochronie zdrowia


pobraneUchwała 55 – 2017 w sprawie nowych planów PIELĘGNIARSTWO II STOPIEŃ


pobraneUchwała 54 – 2017 w sprawie uchwalenia programu kształcenia oraz planu studiów pierwszego stopnia PIELĘGNIARSTWO I stopień


pobraneUchwała 53 – 2017 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej PWSZ im. rtm. W. Pileckiego
na kadencję 2012 – 2016


pobraneUchwała 52 – 2017 w sprawie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom akademickim


pobraneUchwała 51 – 2017 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo – finansowego na 2017 rok


pobraneUchwała 50 – 2017 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenie JM Rektora


pobraneUchwała 49 – 2017 w sprawie uchwalenia efektów kształcenia, programów kształcenia oraz planów studiów MECHATRONIKA


pobraneUchwała 48 – 2017 w sprawie uchwalenia programu kształcenia oraz planu studiów na kierunku ZiIP


pobraneUchwała 47 – 2017 w sprawie uchwalenia programu kształcenia oraz planu studiów – ZARZĄDZANIE


pobraneUchwała 46 – 2017 w sprawie uchwalenia zmian w planach studiów, programach kształcenia – PEDAGOGIKA 


pobraneUchwała 45 – 2017 w sprawie wzorów umów zawieranych między uczelnią a studentem


pobraneUchwała 44 – 2017 w sprawie uchwalenia programu kształcenia oraz planu studiów – FiR


pobraneUchwała 43 – 2017 w sprawie uchwalenia programu kształcenia oraz planu studiów – INFORMATYKA


pobraneUchwała 42 – 2017 w sprawie uchwalenia programu kształcenia oraz planu studiów – WF 


pobraneUchwała 41C – 2017 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu w języku angielskim – studia inżynierskie


pobraneUchwała 41B – 2017 w sprawie wzoru dyplomu w j. angielskim – II stopień


pobraneUchwała 41A – 2017 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu w języku angielskim – I stopień 


pobraneUchwała 40 – 2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok 2018 – 2019


pobraneUchwała 39 – 2017 w sprawie zmiany wewnętrznego systemu jakości kształcenia


pobraneUchwała 38 – 2017 w sprawie nawiązania współpracy z Uczelnią Ohalo College in Katzrin w Izraelu


pobraneUchwała 37 – 2017 w sprawie zmian we wstępnym planie rzeczowo – finansowym 24 kwietnia 2017 roku


pobraneUchwała 36 – 2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok


pobraneUchwała 35 – 2017 w sprawie REGULAMINU STUDIÓW


pobraneUchwała 34 – 2017 – w sprawie uruchomienia studiów pierwszego stopnia Bezpieczeństwo Wewnętrzne


pobraneUchwała 33 – 2017 w sprawie zmian w planach na kierunku Filologia


pobraneUchwała 32 – 2017 w sprawie zmian w planach na kierunku Praca Socjalna


pobraneUchwała 31 – 2017 w sprawie indywidualnego programu studiów dla studenta Dominika Czechowicza


pobraneUchwała 30 – 2017 w sprawie uchwalenia programów kształcenia oraz planów studiów – POLITOLOGIA


pobraneUchwała 29 – 2017 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów z przedmiotu Język migowy – mgr Magdalena Mazur


pobraneUchwała 28 – 2017 w sprawie współpracy Erasmus+_umowa UKRAINA (Równieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny)


pobraneUchwała 27 – 2017 w sprawie współpracy Erasmus+_umowa PAN-EUROPEAN UNIVERSITY w Bratysławie


pobraneUchwała 26 – 2017 w sprawie zmiany wstępnego planu rzeczowo-finansowego 27 marca 2017 roku


pobraneUchwała 25 – 2017 w sprawie zmian w STATUCIE


pobraneUchwała 24 – 2017 w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego


pobraneUchwała 23 – 2017 w sprawie efekty,plany,programy Pedagogika II


pobraneUchwała 22 – 2017 w sprawie utworzenia kierunku Pedagogiki II


pobraneUchwała 21 – 2017 w sprawie zmiany efektów kształcenia DIETETYKA


pobraneUchwała 20 – 2017 w sprawie Centrum Symulacyjnego


pobraneUchwała 19 – 2017 w sprawie zmian przedmiotów WF


pobraneUchwała 18 – 2017 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu


pobraneUchwała 17 – 2017 w sprawie powołania dr Joanny Stuglik na funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych w IZiIP


pobraneUchwała 16 – 2017 w sprawie wyrażenia opinii Senatu dotyczącą prowadzenia seminarium magisterskiego przez dra Kamila Mroczkę w INP im. Jana Karskiego


pobraneUchwała 15 – 2017 w sprawie indywidualnego planu i programu studiów dla studentów III roku Politologii w INP im. Jana Karskiego


pobraneUchwała 14 – 2017 w sprawie indywidualnego planu i programu studiów dla studentów I roku Politologii studiów pierwszego stopnia w INP im. Jana Karskiego


pobraneUchwała 13 – 2017 w sprawie zmian w planach na kierunku Filologia Angielska


pobraneUchwała 12 – 2017 w sprawie indywidualnego programu studiów


pobraneUchwała 11 – 2017 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów z przedmiotu Prawo cywilne, gospodarcze, administracyjne – mgr Justyna Dąbrowska


pobraneUchwała 10 – 2017 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów z przedmiotu Grafika komputerowa – mgr inż. Adrian Hardek


pobraneUchwała 9 – 2017 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów z przedmiotu Inżynieria oprogramowania – mgr inż. Michał Świerczek


pobraneUchwała 8 – 2017 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów z przedmiotu Makroekonomia – mgr Joanna Miłoń


pobraneUchwała 7 – 2017 w sprawie zaniechania inwestycji Budowa obiektu sportowego


pobraneUchwała 6 – 2017 w sprawie wstępnego planu rzeczowo – finansowego 2017 rok


pobraneUchwała 5 – 2017 w sprawie współpracy Erasmus+ umowa UKRAINA


pobraneUchwała 4 – 2017 w sprawie współpracy Erasmus+ umowa Koblenz – Landau


pobraneUchwała 3 – 2017 w sprawie współpracy Erasmus+ umowa Hannover


pobraneUchwała 2 – 2017 w sprawie współpracy Erasmus+ umowa Merseburg


pobraneUchwała 1 – 2017 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dla prowadzenia praktyk zawodowych w PWSZ im. rtm. W. Pileckiego

Na skróty

Partnerzy Uczelni: