Poznajmy się

Zarządzenia Rektora 2014

pobraneZarządzenie 64 – 2014 w sprawie inwentaryzacji XII 2014


pobraneZarządzenie 63 – 2014 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich


pobrane Zarządzenie 62 – 2014 w sprawie zmiany Komisji Przetargowej


pobraneZarządzenie 61 – 2014 w sprawie wzoru decyzji dotyczącej uczelnianych organizacji studenckich


pobraneZarządzenie 60 – 2014 w sprawie wysokości stypendiów


pobraneZarządzenie 59 – 2014 powołania Zakładu ZiP


pobraneZarządzenie 58 – 2014 w sprawie likwidacji Zakładu ZiP


pobraneZarządzenie 57 – 2014 w sprawie rodzaju zajęć, obowiązków Nauczycieli Akademickich


pobraneZarządzenie 56 – 2014 w sprawie MRPO – archiwizacja – nowela


pobraneZarządzenie 55 – 2014 w sprawie zmiany powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz OKR


pobraneZarządzenie 54 – 2014 w sprawie zmiany powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej


pobraneZarządzenie 53 – 2014 w sprawie nieuruchomienia studiów


pobraneZarządzenie 52 – 2014 w sprawie dodatku funkcyjnego


pobraneZarządzenie 50 – 2014 w sprawie dochodu na 1 członka rodziny


pobraneZarządzenie 51 – 2014 w sprawie ustalenia  wynagrodzenia dla członków Komisji Rekrutacyjnej


pobraneZarządzenie 49 – 2014 w sprawie kształcenia na studiach niestacjonarnych Praca Socjalna


pobraneZarządzenie 48 – 2014 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 47 – 2014 w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej Pielęgniarstwo


pobraneZarządzenie 46 – 2014 w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej ZiP


pobraneZarządzenie 45 – 2014 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Nagród


pobraneZarządzenie 44 – 2014 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy finansowej pomiędzy uczelnią
a pracownikiem oraz uczelnią a studentem


pobraneZarządzenie 43 – 2014 w sprawie wysokości stawek stypendium oraz zasad finansowania wyjazdów w ramach programu ERASMUS +


pobraneZarządzenie 42 – 2014 w sprawie zakresu obowiązków Prorektora


pobraneZarządzenie 41 – 2014 w sprawie wzorów decyzji wydawanych w sprawach studenckich


pobraneZarządzenie 40 – 2014 w sprawie suplementu do dyplomu


pobraneZarządzenie 39 – 2014 w sprawie powołania Komisji ds. Nagród


pobraneZarządzenie 38 – 2014 w sprawie wysokości nagród Rektora


pobraneZarządzenie 37 – 2014 w sprawie zawieszenia specjalności na Politologii


pobraneZarządzenie 36 – 2014 w sprawie REGULAMIN dla nauczycieli ERASMUS+


pobraneZarządzenie 35 – 2014 w sprawie REGULAMIN dla studentów ERASMUS+


pobraneZarządzenie 34 – 2014 w sprawie przekształcenia Instytutu Politologii


pobraneZarządzenie 33 – 2014 w sprawie przekształcenia Instytutu Zarządzania


pobraneZarządzenie 32 – 2014 w sprawie stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe


pobraneZarządzenie 31 – 2014 w sprawie postępowania w Instytucie Neofilologii


pobraneZarządzenie 30 – 2014 w sprawie Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu


pobraneZarządzenie 29 – 2014 w sprawie postępowania konkursowego w Instytucie Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 28 – 2014 w sprawie postępowania konkursowego w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji


pobraneZarządzenie 27 – 2014 w sprawie kształcenia na studiach niestacjonarnych


pobraneZarządzenie 26 – 2014 w sprawie powołania Komisji ds. Erasmusa


pobraneZarządzenie 25 – 2014 w sprawie organizacji roku akademickiego


pobraneZarządzenie 24 – 2014 w sprawie Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej


pobraneZarządzenie 23 – 2014 w sprawie wzorów umów dotyczących usług edukacyjnych


pobraneZarządzenie 22 – 2014 w sprawie zmiany Regulaminu ZFŚS


pobraneZarządzenie 21 – 2014 w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej


pobraneZarządzenie 20 – 2014 w sprawie opłaty za powtarzanie semestru lub przedmiotu


pobraneZarządzenie 19 – 2014 w sprawie opłaty rekrutacyjnej


pobraneZarządzenie 18 – 2014 w sprawie opłaty za kształcenie na drugim i kolejnym kierunku


pobraneZarządzenie 17 – 2014 w sprawie terminy rekrutacji 2014/2015


pobraneZarządzenie 16 – 2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz OKR


pobraneZarządzenie 15 – 2014 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Politologii


pobraneZarządzenie 14 – 2014w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Wychowania Fizycznego


pobraneZarządzenie 13 – 2014 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 12 – 2014 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Pedagogiki


pobraneZarządzenie 11 – 2014 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Neofilologii


pobraneZarządzenie 10 – 2014 w sprawie powołania Komisja ds. Orderów i Odznaczeń


pobraneZarządzenie 9 – 2014  w sprawie drugiego kierunku studiów


pobraneZarządzenie 8 – 2014 w sprawie wzoru upomnienia dotyczącego wykonywania obowiązków studenta


pobraneZarządzenie 7 – 2014 w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej


pobraneZarządzenie 6 – 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


pobraneZarządzenie 5 – 2014 w sprawie rodzajów zajęć


pobraneZarządzenie 4 – 2014 w sprawie BHP


pobraneZarządzenie 3 – 2014 w sprawie powołania Rada ds. Strategii


pobraneZarządzenie 2 – 2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego


pobraneZarządzenie 1 – 2014 w sprawie opłaty za nocleg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: