Poznajmy się
E-LEARNING

Zarządzenia Rektora 2015

pobraneZarządzenie 71 – 2015 w sprawie powołania Komisji Wyborczej


pobraneZarządzenie 70 – 2015 w sprawie Komisji inwentaryzacyjnej


pobraneZarządzenie 69 – 2015 w sprawie godzin nadliczbowych


pobraneZarządzenie 68 – 2015 w sprawie wysokości stypendiów


pobraneZarządzenie 67 – 2015 w sprawie wszczęcia konkursów – INP im. Jana Karskiego


pobraneZarządzenie 66 – 2015 w sprawie likwidacji Zakładu Pedagogika


pobraneZarządzenie 65 – 2015 w sprawie zmiany nazwy zakładu w INP im. Jana Karskiego


pobraneZarządzenie 64 – 2015w sprawie powołania Centrum Analiz Statystycznych dla Przemysłu


pobraneZarządzenie 63 – 2015w sprawie powołania Zakładu ZiP


pobraneZarządzenie 62 – 2015 w sprawie likwidacji Zakładu ZiP


pobraneZarządzenie 61 – 2015 w sprawie zmiany powołania składu KS oraz OKS


pobraneZarządzenie 60 – 2015 w sprawie powołania Komisji ds. Programu ERASMUS +


pobraneZarządzenie 59 – 2016 w sprawie zmiany REGULAMINU dla nauczycieli ERASMUS+


pobraneZarządzenie 58 – 2015w sprawie powołania Centrum Innowacji


pobraneZarządzenie 57 – 2015 w sprawie dochodu na 1 członka rodziny


pobraneZarządzenie 56 – 2015 w sprawie powołania Zakładu Pedagogika


pobraneZarządzenie 55 – 2015 w sprawie likwidacji Zakładu Pedagogika


pobraneZarządzenie 54 – 2015 w sprawie powołania Zakładu Praca Socjalna


pobraneZarządzenie 53 – 2015 w sprawie powołania Zakładu Praktyk Zawodowych


pobraneZarządzenie 52 – 2015 nowy wzór karty obiegowej


pobraneZarządzenie 51 – 2015 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Wychowania Fizycznego


pobraneZarządzenie 50 – 2015 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Neofilologii


pobraneZarządzenie 49 – 2015w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Pedagogiki


pobraneZarządzenie 48 – 2015 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 47 – 2015 w sprawie stawek Program ERASMUS +


pobraneZarządzenie 46-2015 w sprawie powołania Komisji Antymobbing-owej


pobraneZarządzenie 45 – 2015 w sprawie umowy konsorcjum


pobraneZarządzenie 44 – 2015 w sprawie – OSA


pobraneZarządzenie 43 – 2015 w sprawie zmiany składu KS oraz OKS


pobraneZarządzenie 42 – 2015 w sprawie sposobu przeliczania ocen


pobraneZarządzenie 41 – 2015 w sprawie podpisywania decyzji


pobraneZarządzenie 40 – 2015 w sprawie utworzenia Instytutu Informatyki


pobraneZarządzenie 39 – 2015 w sprawie zmiany wzoru decyzji o nie przyjęciu na studia


pobraneZarządzenie 38 – 2015w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Pedagogiki


pobraneZarządzenie 37-2015 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Wychowania Fizycznego


pobraneZarządzenie 36 – 2015 w sprawie wzoru pełnomocnictwa


pobraneZarządzenie 35 – 2015 w sprawie wysokości nagród Rektora


pobraneZarządzenie 34 – 2015 w sprawie powołania Komisji ds. Nagród


pobraneZarządzenie 33 – 2015 w sprawie powołania Komisji ds. Rozpatrzenia Ofert


pobraneZarządzenie 32 – 2015 w sprawie zmiany wzoru decyzji o przyjęciu na studia


pobraneZarządzenie 31 – 2015 w sprawie dnia wolnego 15 sierpnia


pobraneZarządzenie 30 – 2015  w sprawie nowego wzoru protokołu obrony


pobraneZarządzenie 29 – 2015 wzory zaświadczeń student, absolwent


pobraneZarządzenie 28 – 2015 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Wychowania Fizycznego


pobraneZarządzenie 27 – 2015 w sprawie wszczęcia konkursów – INP im. Jana Karskiego


pobraneZarządzenie 26 – 2015 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Neofilologii


pobraneZarządzenie 25 – 2015 w sprawie opłaty za powtarzanie semestru lub przedmiotu


pobraneZarządzenie 24 – 2015 w sprawie kształcenia na studiach niestacjonarnych


pobraneZarządzenie 23 – 2015 w sprawie powołania KR oraz OKR


pobraneZarządzenie 22 – 2015 w sprawie organizacji roku akademickiego


pobraneZarządzenie 21 – 2015 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Pedagogiki


pobraneZarządzenie 20 – 2015 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut ZiP


pobraneZarządzenie 19 – 2015 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 18 – 2015 w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu w Instytucie Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 17 – 2015 w sprawie opłaty rekrutacyjnej


pobraneZarządzenie 16 – 2015 w sprawie powołania Komisji ds. ERASMUS +


pobraneZarządzenie 15 – 2015 w sprawie wysokości stypendiów


pobraneZarządzenie 14 – 2015 w sprawie zmiany powołania KS oraz OKS 


pobraneZarządzenie 13 – 2015 w sprawie Regulaminu ZFŚS


pobraneZarządzenie 12 – 2015 w sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2015 roku


pobraneZarządzenie 11 – 2015 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 10 – 2015 w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego kandydata na studia


pobraneZarządzenie 9 – 2015 w sprawie Regulaminu Praktyk Studenckich


pobraneZarządzenie 8 – 2015 w sprawie terminów rekrutacji 2015/2016


pobraneZarządzenie 7 – 2015 w sprawie wzoru pieczątki zaliczenia


pobraneZarządzenie 6 – 2015 w sprawie Rady ds. Strategii


pobraneZarządzenie 5 – 2015 Komisja ds. Orderów i Odznaczeń


pobraneZarządzenie 4 – 2015 Regulamin pomocy materialnej


pobraneZarządzenie 3 – 2015 w sprawie równego traktowania w zatrudnieniu


pobraneZarządzenie 2 – 2015 w sprawie procedury przeciwdziałania mobbingowi


pobraneZarządzenie 1 – 2015 w sprawie stałego dyżuru – skład osobowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: