Poznajmy się

Zarządzenia Rektora 2016

pobraneZarządzenie 73 – 2016 w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej


pobraneZarządzenie 72 – w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pozakonkursowego

pn. „Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”


pobraneZarządzenie 71 – 2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zagranicznych wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+


pobraneZarządzanie 70 – 2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus +


pobraneZarządzenie 69 – 2016 w sprawie inwentaryzacji XII 2016


pobraneZarządzenie 68 – 2016 w sprawie powołania KR oraz OKR na studiach podyplomowych IZiIP


pobraneZarządzenie 67 – 2016 w sprawie powołania KR oraz OKR na studiach podyplomowych INH


pobraneZarządzenie 66 – 2016 w sprawie powołania KR oraz OKR na studiach podyplomowych INP im. Jana Karskiego


pobraneZarządzenie 65 – 2016 w sprawie warunków rekrutacji na studia podyplomowe


pobraneZarządzenie 64 – 2016 w sprawie kształcenia na studiach podyplomowych


pobraneZarządzenie 63 – 2016 w sprawie terminów rekrutacji studia podyplomowe


pobraneZarządzenie 62 – 2016 w sprawie wysokości stypendiów


pobraneZarządzenie 61 – 2016 zasad przeprowadzenia projektu pozakonkursowego „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.


pobraneZarządzenie 60 – 2016 powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej


pobraneZarządzenie 59 – 2016 w sprawie ustanowienia stałego dyżuru PWSZ


pobraneZarządzenie 58 – 2016 w sprawie praktyk studenckich


pobraneZarządzenie 57 – 2016 w sprawie dochodu na 1 członka rodziny


pobraneZarządzenie 56 – 2016 w sprawie zasad weryfikacji procesu kształcenia


pobraneZarządzenie 56 – 2016 w sprawie zasad weryfikacji procesu jakości kształcenia


pobraneZarządzenie 55 – 2016 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad ich realizacji


pobraneZarządzenie 54 – 2016 REGULAMIN dla pracowników ERASMUS+ (STT – wyjazdy w celach szkoleniowych)


pobraneZarządzenie 53 – 2016 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Nauk Politycznych


pobraneZarządzenie 52 – 2016 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 51 – 2016 w sprawie ZESPOŁU TŁUMACZĄCEGO


pobraneZarządzenie 50 – 2016 w sprawie opłaty za potwierdzanie efektów uczenia


pobraneZarządzenie 49 – 2016 w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów


pobraneZarządzenie 48 – 2016 w sprawie opłaty za powtarzanie semestru lub przedmiotu


pobraneZarządzenie 47 -2016 w sprawie zmiany polityki rachunkowości


pobraneZarządzenie 46 – 2016 zasady finansowania wyjazdów z dod. socjalnym E+


pobraneZarządzenie 45 – 2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy


pobraneZarządzenie 44 – 2016 stawki stypendium – z dodatkiem socjalnym E+


pobraneZarządzenie 43 – 2016 w sprawie wysokości stawek stypendium ERASMUS+ 2016-2017


pobraneZarządzenie 42 – 2016 w sprawie wynagrodzenia dla koordynatorów praktyk


pobraneZarządzenie 41 – 2016 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Informatyki


pobraneZarządzenie 40 – 2016 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Nauk Politycznych


pobraneZarządzenie 39 – 2016 regulamin antymobbing-owy


pobraneZarządzenie 38 – 2016 w sprawie godzin nadliczbowych


pobraneZarządzenie 37 – 2016 zmieniające zarządzenie 5 w sprawie terminów rekrutacji 2016-2017


pobraneZarządzenie 36 – 2016 w sprawie wysokości nagród Rektora


pobraneZarządzenie 35 – 2016 w sprawie powołania Komisji ds. Nagród


pobraneZarządzenie 34 – 2016 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Wychowania Fizycznego


pobraneZarządzenie 33 – 2016 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Wychowania Fizycznego


pobraneZarządzenie 32 – 2016 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Informatyki


pobraneZarządzenie 31 – 2016 w sprawie wszczęcia konkursów – Praca Socjalna


pobraneZarządzenie 30 – 2016 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Nauk Politycznych


pobraneZarządzenie 29 – 2016 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut ZiP


pobraneZarządzenie 28 – 2016 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Pedagogiki


pobraneZarządzenie 27 – 2016 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 26 – 2016 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Neofilologii


pobraneZarządzenie 25 – 2016w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz OKR


pobraneZarządzenie 24 – 2016 w sprawie kształcenia na studiach niestacjonarnych


pobraneZarządzenie 23 – 2016 w sprawie opłaty rekrutacyjnej


pobraneZarządzenie 23 – 2015w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz OKR


pobraneZarządzenie 22 – 2016 nowy wzór SYLABUSA


pobraneZarządzenie 21 – 2016 w sprawie nowego wzoru protokołu zaliczeń


pobraneZarządzenie 20 – 2016 w sprawie nowego wzoru karty osiągnięć


pobraneZarządzenie 19 – 2016 w sprawie karty przebiegu studiów


pobraneZarządzenie 18 – 2016 w sprawie wysokości stypendiów


pobraneZarządzenie 17 – 2016 – skład Uczelnianej Komisji Erasmus+


pobraneZarządzenie 16 – 2016 REGULAMIN dla nauczycieli ERASMUS+_STA – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć


pobraneZarządzenie 15 – 2016 Rektora PWSZ – zmiany do regulaminu wyjazdów studentów Erasmus+


pobraneZarządzenie 14 – 2016 w sprawie godzin pracy pracowników administracyjnych pracujących


pobraneZarządzenie 13 – 2016 w sprawie wynajmu sal


pobraneZarządzenie 12 – 2016 w sprawie stałego dyżuru- skład osobowy


pobraneZarządzenie 11 – 2016 w sprawie inwentaryzacji grudzień 2016 rok


pobraneZarządzenie 10 – 2016 z dnia 14.03


pobraneZarządzenie 9 – 2016 w sprawie wzoru pełnomocnictwa


pobraneZarządzenie 8 – 201 6 w sprawie organizacji roku akademickiego


pobraneZarządzenie 7 – 2016 – skład Uczelnianej Komisji Erasmus+


pobraneZarządzenie 6 – 2016 Wzór oświadczenia zmiany danych osobowych


pobraneZarządzenie 5 – 2016 w sprawie terminów rekrutacji 2016-2017


pobraneZarządzenie 4 – 2016 w sprawie wszczęcia konkursów – Instytut Neofilologii


pobraneZarządzenie 3 – 2016 w sprawie kształcenia na studiach pomostowych


pobraneZarządzenie 2 – 2016 w sprawie terminów rekrutacji studia pomostowe


pobraneZarządzenie 1 – 2016 Regulamin ERASMUS


Na skróty

Partnerzy Uczelni: