KDN Logotyp

Formularze i pliki do pobrania

II CYKL
Formularze dla Dziecka

Załącznik nr 1,2,5,6-1  -Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dziecka; Załącznik nr 2 – Oświadczenie Opiekuna Prawnego Dziecka; Załącznik nr 5 – Oświadczenie o ubezpieczeniu NNW; Załącznik nr 6 – Deklaracja Uczestnictwa Dziecka w Projekcie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika Projektu

Formularze dla Rodzica

Załącznik nr 3,7 Załącznik 3 – Formularz zgłoszeniowy Rodzica/Opiekuna Prawnego Załącznik 7 – Deklaracja Uczestnictwa Rodzica/Opiekuna Prawnego w Projekcie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika Projektu

I CYKL
Formularze dla Dziecka

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Załączniki nr 5 – OŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU NNW

Załączniki nr 6 – DEKLARACJA uczestnictwa dziecka w projekcie

 

Formularze dla Rodzica

Załączniki nr 3 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Załączniki nr 7 – DEKLARACJA UCZESTNICTWA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Na skróty

Partnerzy Uczelni: