Poznajmy się
E-LEARNING

Regulaminy i formularze – Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych – I nabór

Regulamin rekrutacji studentów

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regulamin rekrutacji studentow PWSZ OSWIĘCIM – pobierz

WNIOSEK STUDENTA O UDZIAŁ W PROJEKCIE – pobierz

 

Regulamin rekrutacji

uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunow praktyk – pobierz

Wniosek Uczelnianego opiekuna – pobierz

 

Regulamin wyboru instytucji przyjmujących

na pilotażowe praktyki zawodowe

studentów

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego

w Oświęcimiu

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym:

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regulamin wyboru instytucji przyjmucych – pobierz

WNIOSEK INSTYTUCJI O UDZIAŁ W PROJEKCIE – pobierz

 

 

Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu uczestniczącym w projekcie pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

regulamin_przyznawania_swiadczen_materialnych – pobierz

2017_ppz_1- pobierz

2017_ppz_2 – pobierz

2017_ppz_3 – pobierz

2017_ppz_4 – pobierz

2017_ppz_5 – pobierz

2017_ppz_6 – pobierz

 

REGULAMIN PRAKTYK  ZAWODOWYCH

W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W OŚWIĘCIMIU

NA KIERUNKACH: POLITOLOGIA, PEDAGOGIKA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, PRACA SOCJALNA, INFORMATYKA

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn.:

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

REG.1

Z1- Arkusz PPZ – (skier.na PPZ)1

Z2- Karta pracy praktykanta-pr. kurs.PPZ

Z3_szczegolowy_program

Z4- Szczegolwy harmonogram PPZ (Ped. spec.)

Z5- Dziennk PPZ

Z6_sprawozdanie

Z7- Protokol zaliczenia PPZ

Z8_sposob_wystawiania_oceny

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: