E-LEARNING

III Międzynarodowy Kongres Współczesnej Edukacji – List przewodni

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na rzecz Współczesnej Edukacji przy Tureckim Uniwersytecie
w Mugli oraz Rektor PWSZ im rtm. Witolda Pileckiego – prof. zw. dr hab. Witold Stankowski mają zaszczyt zaprosić na III Międzynarodowy Kongres Współczesnej Edukacji
poświęcony problematyce współczesnej edukacji z uwzględnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa i praw człowieka.

Kongres odbędzie się w PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (koło  Krakowa) w terminie od 5 do 8 lipca 2018r.

Językami wykładowymi prelekcji i odczytów w czasie trwania Kongresu będą języki: angielski, niemiecki, turecki, rosyjski oraz polski.

W XXI wieku szczególnego znaczenia nabiera wymiar, praktyka i instrumentarium współczesnej edukacji. W świecie rozwijających się nowoczesnych technologii edukacja, nauczanie jest niezwykle ważne w kontekście społecznym. Nie można pominąć przeszłości, zwłaszcza wydarzeń z XX wieku, drugiej wojny światowej, której symbolem jest tragedia  Auschwitz. W kontekście tej przeszłości znaczenia nabiera edukacja o bezpieczeństwie i prawach człowieka.

Tematyka prelekcji może nawiązywać ogólnie do nowatorskich kierunków w procesie nauczania i poruszać zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz prawami człowieka.

Po zakończeniu Kongresu Komitet Organizacyjny dokona wstępnej selekcji treści wykładów    i referatów, które zostaną poprzedzone słowem wstępnym autorów i opublikowane w formie książkowej lub ukażą się jako artykuły w różnych czasopismach.

Bliższe informacje na temat Kongresu znajdą Państwo na stronie:  http://www.ceadder.org

Terminy związane z organizacją Kongresu:

 1. 30 kwietnia 2018 r. – termin nadsyłania tematu i zarysu prelekcji;
 2. 26 lutego 2018 r. – 30 kwietnia 2018 r. – opublikowanie listy prelegentów;
 3. 30 kwietnia 2018 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w Kongresie.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących innych kwestii zachęcamy do kontaktu pod adresem:   [email protected]

W czasie trwania Kongresu będzie możliwość zwiedzania Obozu Koncentracyjnego Auschwitz Birkenau. Komitet Organizacyjny i Władze uczelni zachęcają również do wzięcia udziału w programie dodatkowym.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.ceadder.org

CEAD   Prezydent Komitetu Organizacyjnego

               Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski,

         Prof. dr habil. Nevide Akpinar Dellal

Komitet organizacyjny:

 1. dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak – Instytut Informatyki
 2. dr Witold Ziara – Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu
 3. dr Marcelina Nowakowska – Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu
 4. dr Tomasz Iwański – Instytut Pielęgniarstwa
 5. dr Elwira Miter-Dąbrowska – Instytut Nauk Humanistycznych
 6. dr Marian Krupa – Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 7. dr Andrzej Kandyba – Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 8. dr Adam Drozdek – Instytut Informatyki
 9. dr Tomasz Rzychoń- Instytut Informatyki
 10. mgr Katarzyna Ganobis – Instytut Pielęgniarstwa
 11. mgr Piotr Zięba – Instytut Nauk Politycznych
 12. mgr Grzegorz Ćwiękała – Instytut Nauk Politycznych
 13. mgr Ewa Piotrowska – Instytut Nauk Humanistycznych

 

W ramach III Kongresu polsko-tureckiego, odbędzie się na naszej Uczelni wystawa pt.: ” RZECZPOSPOLITA UBEZPIECZONYCH. Ubezpieczenia społeczne w Polsce 1918-2018″ przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Zakład Ubezpieczeń Społecznych prezentuje wystawę poświęconą historii ubezpieczeń społecznych na ziemiach polskich. Wystawa objęta została Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Ubezpieczenia społeczne stanowią ważny filar naszej państwowości – odegrały bowiem istotną rolę w jej kształtowaniu, jak również w tworzeniu solidaryzmu społecznego i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Na wystawie znajdują się materiały z czasów powstawania systemu ubezpieczeń społecznych, z okresu, gdy odradzające się państwo samodzielnie tworzyło jeden z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie tego typu systemów. Nie zabrakło też dokumentów dotyczących czasów okupacji, świadczących o bohaterstwie pracowników ZUS, ofiarnie wykonujących swoje obowiązki oraz wspierających osoby represjonowane przez okupanta, czasem płacących za to życiem. Kilka oddzielnych tablic poświęconych zostało okresowi powojennemu i różnorodnym przekształceniom, którym poddawano system ubezpieczeń społecznych, by ostatecznie powrócić do sprawdzonego i funkcjonalnego modelu sprzed wojny.

Ekspozycję zamykają tablice, na których znalazły się materiały ilustrujące obecną działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ukazujące wspólne priorytety przedwojennego i obecnego systemu ubezpieczeń społecznych. Zarówno wówczas, jak i teraz obowiązuje bowiem ten sam mechanizm redystrybucji. Trwałe są też mechanizmy zabezpieczenia społecznego, choć dostosowywane do zmieniającej się sytuacji społecznej i politycznej. Ale pozostało najważniejsze – gwarancja terminowej wypłaty świadczeń i troska o jak najlepszą jakość obsługi klientów, powszechna edukacja w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i naukowe podstawy systemu oraz troska o zdrowie i sprawność ubezpieczonych.

Do stworzenia ekspozycji wykorzystane zostały materiały pochodzące z archiwum Zakładu oraz z prywatnych zbiorów obecnych i byłych jego pracowników, a także z rozmaitych archiwów instytucji kulturalnych i zasobów państwowych. Dzięki temu rozwój systemu ubezpieczeń społecznych ukazany został na tle najważniejszych wydarzeń i istotnych przemian społecznych i politycznych, jakie przechodziła Polska.

Ekspozycja składa się z dwudziestu tablic o wymiarach 140×100 cm. Materiały, które nie zmieściły się na wystawie wykorzystane zostały w publikacji, która została wydana w tym roku nakładem ZUS, zatytułowanej „RZECZPOSPOLITA UBEZPIECZONYCH Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce” i stanowi naturalne uzupełnienie ekspozycji.

Zapraszamy do zwiedzania!

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: