Poznajmy się
E-LEARNING

Laury Uczelni

 

Laury Uczelni to plebiscyt na najlepszego studenta/studentkę, organizację studencką, nauczyciela akademickiego, pracownika administracyjnego, czy instytucję współpracującą z naszą Uczelnią.

Celem konkursu jest wyłonienie nieprzeciętnych członków społeczności akademickiej, a także partnerów Uczelni,  którzy w sposób szczególny angażują się w działalność na rzecz Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W.  Pileckiego w Oświęcimiu, przyczyniają się do rozwoju Uczelni oraz promują pozytywny wizerunek oświęcimskiej Alma Mater.

Konkurs odbywa się każdego roku akademickiego, począwszy od roku 2018/2019, a jego wyniki są ogłaszane podczas uroczystości Pożegnania Absolwentów, w trakcie której laureaci otrzymują statuetki  „Laur Uczelni”.

Kandydatów może zgłosić każdy student oraz pracownik Uczelni w terminie ustalonym przez Organizatora, podanym z wyprzedzeniem na stronie internetowej Uczelni.

Wszystkie zgłoszone kandydatury, które spełniają wymagania formalne, przechodzą do drugiego etapu konkursu – do głosowania internetowego. Osoby z największą liczbą głosów w danej kategorii zostają zwycięzcami.

Zasady konkursu oraz szczegółowe wymagania dla kandydatów znajdują się w poniższych załącznikach:

REGULAMIN KONKURSU LAURY UCZELNI (PDF)

Zał. nr 1 do Regulaminu – FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA (DOC)

Laureaci w roku akademickim 2019/2020

Do II edycji plebiscytu „Laury Uczelni” wpłynęły 24 nominacje, spośród których w trakcie głosowania elektronicznego, studenci i pracownicy Uczelni wyłonili 7 zwycięzców w następujących kategoriach:

 • STUDENT/STUDENTKA – statuetkę Laur Uczelni 2020 otrzymała Zuzanna Kopaczewska z kierunku Filologia Angielska
 • ORGANIZACJA STUDENCKA – statuetkę Laur Uczelni 2020 otrzymało Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny
 • INSTYTUCJA WSPÓŁPRACUJĄCA Z UCZELNIĄ – statuetkę Laur Uczelni 2020 otrzymał Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
 • NAUCZYCIEL AKADEMICKI w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego – statuetkę Laur Uczelni 2020 otrzymała prof. MUP dr hab. Alina Górniok-Naglik
 • NAUCZYCIEL AKADEMICKI w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji – statuetkę Laur Uczelni 2020 otrzymał dr Adam Tarniowy
 • NAUCZYCIEL AKADEMICKI w Instytucie Nauk o Zdrowiu – statuetkę Laur Uczelni 2020 otrzymała mgr Jadwiga Mąsior
 • PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY – statuetkę Laur Uczelni 2020 otrzymała mgr Joanna Kramarczyk, pracownik sekretariatu Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego.

Laureaci w roku akademickim 2018/2019

Do I edycji plebiscytu „Laury Uczelni” wpłynęło 19 nominacji, spośród których Komisja Konkursowa wyłoniła 5 zwycięzców w następujących kategoriach:

 • STUDENT/STUDENTKA – statuetkę Laur Uczelni 2019 otrzymał Pan Dariusz Lowczynowski z kierunku Praca Socjalna
 • ORGANIZACJA STUDENCKA – statuetkę Laur Uczelni 2019 otrzymał Samorząd Studencki
 • INSTYTUCJA WSPÓŁPRACUJĄCA Z UCZELNIĄ – statuetkę Laur Uczelni 2019 otrzymało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem
 • NAUCZYCIEL AKADEMICKI w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego – statuetkę Laur Uczelni 2019 otrzymał Pan dr Artur Łacina-Łanowski
 • PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY – statuetkę Laur Uczelni 2019 otrzymała Pani Natalia Matyszkowicz kierownik Działu Promocji MUP Oświęcim.

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: