Poznajmy się
E-LEARNING

Laury Uczelni

Laury Uczelni to plebiscyt na najlepszego studenta/studentkę, organizacje studencką, nauczyciela akademickiego, pracownika administracyjnego, czy instytucję współpracującą z naszą Uczelnią.

Celem konkursu jest wyłonienie nieprzeciętnych członków społeczności akademickiej, a także partnerów Uczelni,  którzy w sposób szczególny angażują się  w działalność na rzecz Małopolskiej Uczelni Państwowej im.rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, przyczyniają się do rozwoju Uczelni oraz promują pozytywny wizerunek oświęcimskiej Alma Mater.

Konkurs odbywać się będzie w każdym roku akademickim, począwszy od roku 2018/2019,  a wyniki będą ogłaszane podczas uroczystości Pożegnania Absolwentów (zazwyczaj w październiku), podczas której laureaci otrzymają statuetki  „Laur Uczelni”.

Kandydatów może zgłosić każdy student oraz pracownik Uczelni w terminie do 15 maja  każdego roku kalendarzowego.

Wszystkie zgłoszone kandydatury, które spełniają wymagania formalne, przejdą do drugiego etapu konkursu – do głosowania internetowego. Osoby z największą liczbą głosów w danej kategorii zostaną zwycięzcami.

Zasady konkursu oraz szczegółowe wymagania dla kandydatów znajdują się w załączniku:

Regulamin konkursu Laury Uczelni

załącznik nr 1 -karta-zgłoszenia

Załącznik nr 2- zgoda na udział w konkursie

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: