KDN Logotyp

Laury Uczelni

Laury Uczelni to plebiscyt na najlepszego studenta/studentkę, organizacje studencką, nauczyciela akademickiego, pracownika administracyjnego, czy instytucję współpracującą z naszą Uczelnią.

Celem konkursu jest wyłonienie nieprzeciętnych członków społeczności akademickiej, a także partnerów Uczelni,  którzy w sposób szczególny angażują się  w działalność na rzecz Małopolskiej Uczelni Państwowej im.rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, przyczyniają się do rozwoju Uczelni oraz promują pozytywny wizerunek oświęcimskiej Alma Mater.

Konkurs odbywać się będzie w każdym roku akademickim, począwszy od roku 2018/2019,  a wyniki będą ogłaszane podczas uroczystości Pożegnania Absolwentów (zazwyczaj w październiku), podczas której laureaci otrzymają statuetki  „Laur Uczelni”.

Kandydatów może zgłosić każdy student oraz pracownik Uczelni w terminie od 15 maja do 15 września każdego roku kalendarzowego.

Zasady konkursu oraz szczegółowe wymagania dla kandydatów znajdują się w załączniku:

REGULAMIN_-_Laury_Uczelni

Laury-Uczelni-karta-zgłoszenia

Na skróty

Partnerzy Uczelni: