Poznajmy się

Obiekty Uczelni

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu dysponuje dwoma nowoczesnymi budynkami. Collegium Primum oddanym do użytku w roku 2005 oraz Collegium sub Horologio, którego adaptacja w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zakończyła się w roku 2010.

Uczelnia dysponuje:

  • klimatyzowaną aulą na 300 osób,
  • 2 klimatyzowanymi salami wykładowymi na 100 osób
  • salami na 50, 45, 30 i 20 osób

Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. Biurka wykładowców wyposażone są w sprzęt komputerowy współpracujący z wysokiej jakości projektorami i nagłośnieniem, a także z ekranami sterowanymi sygnałem radiowym. Pozostałe sale wyposażono w sprzęt przenośny: rzutniki, przenośne ekrany stojące, telewizory, odtwarzacze DVD i VHS. W budynku Uczelni znajdują się ponadto: pokoje nauczycielskie, uczelniana biblioteka, czytelnia multimedialna i czytelnia prasy, stołówka studencka
z zapleczem, szatnia, pokój samorządu studenckiego, punkt kserograficzny.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: