KDN Logotyp

Rada Uczelni

Skład Rady Uczelni:

mgr Grzegorz Konior – Przewodniczący

mgr Justyna Kuglin – Wiceprzewodniczący

dr hab. Mirosław Wilczyński

dr Radosław Folga

dr Grzegorz Baziur

mgr Daniel Piechowski

Mateusz Ostrowski – Przedstawiciel studentów

Na skróty

Partnerzy Uczelni: