Poznajmy się

5/PN/2014

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

zip5-PN-2014


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. W postępowaniu przetargowym na „Świadczenie usługi cateringowej” dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu na potrzeby Projektu „Urząd gminny-sprawny i przyjazny”POKL.05.02.01-00-102/10.

zip5/PN/2014 wybór oferty

Na skróty

Partnerzy Uczelni: