KDN Logotyp

Wybory 2020

AKTUALNOŚCI

Komunikat Komisji Wyborczej dotyczący wyników wyborów do Senatu Uczelni – 25 maja 2020 roku


Szczegółowa informacja Komisji Wyborczej w sprawie wyborów na członków Senatu z dnia 19 maja 2020 r.


Komunikat Komisji Wyborczej w sprawie kandydatów na członków Senatu z dnia 19 maja 2020 r.


KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ dotyczący wyborów do Senatu Uczelni z dnia 4 maja 2020 roku

Załączniki znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA (poniżej).


UCHWAŁA KOMISJI WYBORCZEJ nr 7 – 2020 w sprawie podjęcia czynności w wyborach do Senatu MUP im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 4 maja 2020 roku


AKT STWIERDZAJĄCY WYBÓR REKTORA z dnia 4 maja 2020 roku


UCHWAŁA KOMISJI WYBORCZEJ nr 6 – 2020 w sprawie podjęcia czynności w wyborach Rektora w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu


UCHWAŁA KOMISJI WYBORCZEJ nr 5 – 2020 w sprawie zawieszenia czynności w wyborach Rektora i Senatu


Uchwała Komisji Wyborczej nr 4 – 2020 w sprawie w sprawie ogłoszenia listy osób kandydujących na funkcję Rektora


Uchwała Komisji Wyborczej nr 3 – 2020 w sprawie ogłoszenia składu Kolegium Elektorów


Ogłoszenie dotyczące składu Kolegium Elektorów – z dnia 17 marca 2020 roku


OGŁOSZENIE O WYBORZE KOLEGIUM ELEKTORÓW – z dnia 16 marca 2020 rokuKOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ – 12 marca 2020 roku


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OŚWIADCZEŃ LUSTRACYJNYCH


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZEBRAŃ WYBORCZYCH


UCHWAŁA KOMISJI WYBORCZEJ nr 1 – 2020
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Wyborczej
Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu


UCHWAŁA KOMISJI WYBORCZEJ nr 2 – 2020
w sprawie uchwalenia harmonogramu wyborów Rektora, Senatu oraz Kolegium Elektorów
w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu


KALENDARZ WYBORCZY

DOKUMENTY DO POBRANIA

WZÓR ZGODY NA KANDYDOWANIE DO SENATU UCZELNI


WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO SENATU


INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO


OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE


POTWIERDZENIE ODBIORU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

Na skróty

Partnerzy Uczelni: