Poznajmy się

Redakcja

Czasopismo uczelniane „Człowiek, Zdrowie, Integracja” jest wydawane przez Instytut Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

ISSN 2657-3172

Redaktor naczelny: dr hab. n. med. Zbigniew Krowicki, prof. MUP Oświęcim

Sekretarz naukowy: dr n. o zdr. Mariola Śleziona

Redaktor prowadzący: dr Tomasz Iwański

Na skróty

Partnerzy Uczelni: