Poznajmy się

Redakcja

Czasopismo uczelniane „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4.0 : nowoczesność, innowacyjność, zrównoważony rozwój” jest wydawane przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

ISSN 2657-7550

Redaktor naczelny: prof. zw. dr hab. inż. Igor Kurytnik

Sekretarz redakcji: dr Rafał Paprocki

Redaktor prowadzący: dr Radosław Folga

Na skróty

Partnerzy Uczelni: