KDN Logotyp

O wydawnictwie

W dniach 9-10 grudnia 2019 r. Wydawnictwo będzie nieczynne.

 

Wydawnictwo Małopolskie Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu rozwija swoją działalność od 2007 roku. Jego podstawowym zadaniem jest publikacja prac naukowych i dydaktycznych, materiałów informacyjnych oraz opracowań służących potrzebom uczelni. Wydawnictwo w szczególności zobowiązane jest do publikacji:

  • rozpraw naukowych
  • podręczników akademickich
  • skryptów, przewodników i materiałów dydaktycznych
  • monografii
  • czasopism naukowych
  • oryginalnych prac naukowych
  • materiałów konferencyjnych
  • innych opracowań

Na skróty

Partnerzy Uczelni: