Poznajmy się

O wydawnictwie

 

Wydawnictwo Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu rozwija swoją działalność od 2007 roku. Jego podstawowym zadaniem jest publikacja prac naukowych i dydaktycznych, materiałów informacyjnych oraz opracowań służących potrzebom uczelni. Wydawnictwo w szczególności zobowiązane jest do publikacji:

 • rozpraw naukowych
 • podręczników akademickich
 • skryptów, przewodników i materiałów dydaktycznych
 • monografii
 • czasopism naukowych
 • oryginalnych prac naukowych
 • materiałów konferencyjnych
 • innych opracowań

Status punktowy publikacji określa Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Obecnie wynosi 5 punktów.

Wszelkie aktualne dane na temat punktacji dorobku naukowego znajdują się obecnie na stronie Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/wyliczenia-punktacji/

Pierwotną wersję tekstów publikowanych stanowi edycja drukowana.

 

Rada Wydawnicza

Zarządzenie nr 102/2021 z dn. 16 listopada 2021 r.

 1. Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju − dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak – Przewodnicząca,
  2) Prorektor ds. Studenckich i Promocji − dr Radosław Folga,
  3) Dyrektor Instytutu Informatyki − dr inż. Katarzyna Pantoł,
  4) Instytut Informatyki – prof. dr hab. Tadeusz Skubis,
  5) Instytut Informatyki – prof. dr hab. Piotr Porwik,
  6) Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu − dr n. med. Wiesława Kołodziej,
  7) Instytut Nauk o Zdrowiu − dr n. med. Tomasz Iwański,
  8) Instytut Nauk o Zdrowiu – dr Witold Ziara,
  9) Instytut Nauk o Zdrowiu − mgr inż. Anna Malarek,
  10) Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji − dr Joanna Stuglik,
  11) Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji − dr Marian Krupa,
  12) Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego
  − dr hab. Alina Górniok-Naglik, prof. MUP,
  13) Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego
  − prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur,
  14) Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego
  − prof. dr hab. Joachim Diec,
  15) Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego
  − dr Artur Łacina- Łanowski,
  16) Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego
  – dr Małgorzata Zarębska,
  17) Dyrektor Biblioteki − mgr Adrian Orawski,
  18) Pełnomocnik Rektora ds. Wydawnictwa − mgr Marzena Kiryjczuk-Bliźnik,
  19) Przedstawiciel Samorządu Studenckiego – Wiktoria Ciemiera

 

RODO

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: