Poznajmy się

O wydawnictwie

 

Wydawnictwo Małopolskie Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu rozwija swoją działalność od 2007 roku. Jego podstawowym zadaniem jest publikacja prac naukowych i dydaktycznych, materiałów informacyjnych oraz opracowań służących potrzebom uczelni. Wydawnictwo w szczególności zobowiązane jest do publikacji:

 • rozpraw naukowych
 • podręczników akademickich
 • skryptów, przewodników i materiałów dydaktycznych
 • monografii
 • czasopism naukowych
 • oryginalnych prac naukowych
 • materiałów konferencyjnych
 • innych opracowań

 

Rada Wydawnicza

Zarządzenie nr 12/2021 z dn. 2 marca 2021 r.

 1. Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju − dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak – Przewodnicząca
 2. Prorektor ds. Studenckich i Promocji − dr Radosław Folga
 3. Dyrektor Instytutu Informatyki − dr inż. Katarzyna Pantoł
 4. Instytut Informatyki – prof. dr hab. Tadeusz Skubis
 5. Instytut Informatyki – prof. dr hab. Piotr Porwik
 6. Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu − dr n. med. Wiesława Kołodziej
 7. Instytut Nauk o Zdrowiu − dr n. med. Tomasz Iwański
 8. Instytut Nauk o Zdrowiu – dr Witold Ziara
 9. Instytut Nauk o Zdrowiu − mgr inż. Anna Malarek
 10. Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji − dr Joanna Stuglik
 11. Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji − dr Marian Krupa
 12. Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego − dr hab. Alina Górniok-Naglik, prof. MUP
 13. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego − prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur
 14. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego − prof. dr hab. Joachim Diec
 15. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego − dr Artur Łacina-Łanowski
 16. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego – dr Małgorzata Zarębska
 17. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego − dr hab. Patryk Pleskot, prof. MUP
 18. Dyrektor Biblioteki − mgr Adrian Orawski
 19. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego – Wiktoria Ciemiera
 20. Pełnomocnik Rektora ds. Wydawnictwa − mgr Marzena Kiryjczuk-Bliźnik

 

RODO

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: