Poznajmy się

Publikacje

Wychowanie patriotyczne Polaków – tradycja i współczesność

Dodano 2023-03-28

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pt. Wychowanie patriotyczne…

Podstawy matematyki ogólnej dla studentów wyższych szkół zawodowych

Dodano 2023-01-04

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pt. Podstawy matematyki…

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 4-5/2020-2021

Dodano 2022-07-15

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazał się kolejny numer czasopisma Instytutu…

Czasopismo „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4.0” 2/2020

Dodano 2022-01-05

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazał się kolejny numer czasopisma Instytutu…

Publikacja nr 52 – Kreowanie wizerunku miasta-pomnika

Dodano 2021-07-06

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pt. Kreowanie wizerunku…

Publikacja nr 51 – Nowe oblicze szkoły i wychowania na tle związków kultury i edukacji

Dodano 2021-01-21

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Nowe oblicze…

Publikacja nr 49 Mesjanizm w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku – zarys historii

Dodano 2021-10-20

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pt. Mesjanizm w…

Publikacja nr 48 – Pomoc społeczna, pracownik socjalny

Dodano 2020-07-13

  Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Pomoc…

Publikacja nr 44 – Koncepcje etyczne a ich zastosowanie do budowy teorii wychowania

Dodano 2020-01-17

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Koncepcje etyczne a ich zastosowanie…

Publikacja nr 43 – Sytuacja życiowa studentów a system nagród i kar stosowany przez ich matki

Dodano 2021-01-21

  Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Sytuacja…

Na skróty