Poznajmy się
E-LEARNING

Publikacje

Publikacja nr 52 – Kreowanie wizerunku miasta-pomnika

Dodano 2021-07-06

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pt. Kreowanie wizerunku…

Publikacja nr 51 – Nowe oblicze szkoły i wychowania na tle związków kultury i edukacji

Dodano 2021-01-21

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Nowe oblicze…

Publikacja nr 48 – Pomoc społeczna, pracownik socjalny

Dodano 2020-07-13

  Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Pomoc…

Publikacja nr 44 – Koncepcje etyczne a ich zastosowanie do budowy teorii wychowania

Dodano 2020-01-17

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Koncepcje etyczne a ich zastosowanie…

Publikacja nr 43 – Sytuacja życiowa studentów a system nagród i kar stosowany przez ich matki

Dodano 2021-01-21

  Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Sytuacja…

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 3/2019

Dodano 2021-03-16

Nakładem Wydawnictwa MałopolskieUczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazał się kolejny numer czasopisma Instytutu Nauk…

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 2/2018

Dodano 2019-09-10

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazał się kolejny numer czasopisma…

Czasopismo „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4.0”

Dodano 2019-08-10

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazało się czasopismo Instytutu Zarządzania…

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 1/2018

Dodano 2019-01-10

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazało się czasopismo Instytutu Nauk…

Publikacja nr 41 – Republika Słowacka na drodze do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego

Dodano 2018-10-03

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Republika…

Na skróty

Partnerzy Uczelni: