Poznajmy się

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 4-5/2020-2021

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazał się kolejny numer czasopisma Instytutu Nauk o Zdrowiu „Człowiek, Zdrowie, Integracja”.

Redaktor: A. Kocięba-Łaciak, H. Sadowska-Krowicka
ISSN 2657-3172
Rok wydania 2020-2021
Numer 4-5
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 36,72 zł  (w tym 8% VAT)

 

 

Spis treści:

Analiza natężenia polipatologii i polifarmakoterapii w populacji pacjentów geriatrycznych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
Gabriela Gierek-Kluge, Anita Kocięba-Łaciak

Postrzeganie przez ludzi młodych osób z zachowaniami autoagresywnymi
Elżbieta Wiewiora-Stasica, Wiesława Kołodziej, Joanna Noga

Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole
Natalia Ubik, Oliwia Mojeszczyk

Urazy głowy u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Jolanta Kołodziej, Halina T. Sadowska-Krowicka, Zbigniew K. Krowicki

Relacje interpersonalne pomiędzy personelem pielęgniarskim a rodzinami pacjentów hospitalizowanych w oddziałach intensywnej terapii
Magdalena Pacyna, Anita Kocięba-Łaciak, Lucyna Graf

Stan wiedzy pielęgniarek na temat wczesnej diagnostyki i profilaktyki raka szyjki macicy
Klaudia Smalcerz, Zbigniew K. Krowicki i Halina T. Sadowska-Krowicka

Wpływ sposobu odżywiania się na masę ciała wybranej grupy młodzieży
Anna Gawęda, Teodozja Grzesik, Jolanta Kamińska

Wpływ stresu spowodowanego śmiercią pacjentów na rozwój objawów wypalenia u pielęgniarek szpitalnych
Janina Brzozowska, Halina T. Sadowska-Krowicka, Zbigniew K. Krowicki

Zalecenia żywieniowe w kamicy układu moczowego
Anna Malarek, Ewa Błaszczyk, Anna Kościej, Barbara Wojdyła

Dydaktyka medyczna w kształceniu praktycznym studentów: procedura wstrzyknięcia śródskórnego
Katarzyna Spachowska, Agata Wiśniewska-Walkiewicz

Na skróty