Poznajmy się
E-LEARNING

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 1/2018

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazało się czasopismo Instytutu Nauk o Zdrowiu „Człowiek, Zdrowie, Integracja”.

Redaktor: W. Kołodziej, T. Iwański
ISSN 2657-3172
Rok wydania 2018
Numer 1
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 28,35 zł  (w tym 5% VAT)

 

 

Spis treści:

Barbara Warzecha, Sonia Grychtoł, Anita Kocięba-Łaciak

Analiza przyczyn występowania oparzeń u dzieci

Marta Iwaniak, Zbigniew Krowicki, Kinga Nowak

Występowanie objawów depresyjnych u chorych na cukrzycę

Kinga Nowak, Zbigniew Krowicki

Wiedza, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy i postawa studentów pielęgniarstwa wobec chorych na padaczkę

Teresa Szostak, Halina Sadowska-Krowicka, Joanna Świerczek

Wiedza pacjentów z cukrzycą typu 2 na temat przewlekłych powikłań występujących w cukrzycy

Katarzyna Gunia, Aleksandra Jezela-Stanek, Kornelia Wac, Joanna Świerczek

Wpływ rozwoju telemedycyny i technologii informatycznych na pracę pielęgniarki

Bernardyna Zemła, Janusz Świetliński, Wiesława Kołodziej

Zachowania zdrowotne pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zespołu wieńcowego w kontekście czynników ryzyka zawału serca

Urszula Kuwik, Zbigniew Krowicki, Tomasz Iwański

Wiedza pielęgniarek oraz studentów pielęgniarstwa na temat profilaktyki Wirusowego Zapalenia Wątroby typu B i C

Agata Plewniak, Janusz Świetliński, Tomasz Iwański, Kinga Nowak

Analiza poziomu wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej studentów PWSZ w Oświęcimiu

Katarzyna Ganobis, Zbigniew Krowicki

Ocena wiedzy pielęgniarek/pielęgniarzy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na temat udaru niedokrwiennego mózgu

Agnieszka Koza, Zbigniew Krowicki, Katarzyna Ganobis

Wiedza studentów pielęgniarstwa o chorobach przenoszonych drogą płciową

Na skróty

Partnerzy Uczelni: