Poznajmy się
E-LEARNING

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 2/2018

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazał się kolejny numer czasopisma Instytutu Nauk o Zdrowiu „Człowiek, Zdrowie, Integracja”.

Redaktor: T. Iwański
ISSN 2657-31-72
Rok wydania 2018
Numer 2
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 21,00 zł  (w tym 5% VAT)

 

 

Spis treści:

Krystyna Klimaszewska

Budowanie kultury organizacyjnej w placówkach ochrony zdrowia

Anna Malarek, Wiesława Kołodziej, Tomasz Iwański

Problemy gastrologiczne w ciąży

Marzena Wojnar, Sonia Grychtoł, Katarzyna Spachowska

Czynniki determinujące zdrowie człowieka w opinii mieszkańców gminy Brzeszcze

Justyna Gąska, Łukasz Naglik

Symulacja medyczna – przyszłość rozwoju nauk medycznych

Sylwia Romańska, Kornelia Wac, Tomasz Iwański, Agata Walkiewicz-Wiśniewska

Jakość życia kobiet w menopauzie

Małgorzata Balicka, Ewa Wawro

Zastosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej w leczeniu wstrząsu kardiogennego

Na skróty

Partnerzy Uczelni: