Poznajmy się

Czasopismo „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4.0”

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazało się czasopismo Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4.0 : nowoczesność – innowacyjność – zrównoważony rozwój”.

Redaktor: J. Stuglik, R. Folga
ISSN 2657-7550
Rok wydania 2019
Numer 1
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 26,25 zł  (w tym 5% VAT)

 

 

Spis treści:

 

Joanna Stuglik, Damian Romanek

Strategia rozwoju miasta – potrzeba czy obowiązek

Jacek Klich

Kryzys ekonomiczny, zdrowie publiczne i  reformy systemu ochrony zdrowia: wybrane zagadnienia

Kamil Mroczka

Coaching jako narzędzie rozwoju kadr urzędniczych służby cywilnej. Studium przypadku

Radosław Folga

Marketingowa (r)ewolucja w zarządzaniu w sektorze publicznym

Ewa Waliczek

Nowy produkt  z rozszerzenia marki

Edyta Gargulińska

Możliwości i ograniczenia metaanalizy oraz jej zastosowanie w nowoczesnym zarządzaniu

Jacek Klich

Kluczowe wyzwania stojące przed inżynierią chemiczną w XXI wieku

Piotr Fijałkowski

Korelacja notowań ropy Brent i indeksu WIG

Na skróty

Partnerzy Uczelni: