Poznajmy się

Publikacje

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 3/2019

Dodano 2021-03-16

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazał się kolejny numer czasopisma Instytutu…

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 2/2018

Dodano 2019-09-10

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazał się kolejny numer czasopisma…

Czasopismo „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4.0” 1/2019

Dodano 2019-08-10

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazało się czasopismo Instytutu Zarządzania…

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 1/2018

Dodano 2019-01-10

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazało się czasopismo Instytutu Nauk…

Publikacja nr 41 – Republika Słowacka na drodze do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego

Dodano 2018-10-03

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Republika…

Publikacja nr 40 – Europa Środkowa. Central Europe. T. VI

Dodano 2018-10-03

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Europa…

Publikacja nr 39 – obszar Europy Środkowej w geopolityce mocarstw

Dodano 2018-01-19

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Obszar…

Publikacja nr 38 Rodzina – wychowanie w cieniu Holokaustu

Dodano 2017-06-01

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcim iu ukazała się publikacja  pt….

Publikacja nr 37 Wychowanie fizyczne i sport szkolny w teorii i praktyce I

Dodano 2017-05-09

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcim iu ukazała się publikacja  pt….

Publikacja 36 Trening sportowy II

Dodano 2017-05-09

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcim iu ukazała się publikacja  pt….

Na skróty