Poznajmy się

Publikacje

Publikacja nr 24 Europa Środkowa. Central Europe. Tom II

Dodano 2016-11-18

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. „Europa…

Publikacja nr 23 Mały słownik studenta polityki bezpieczeństwa. Angielsko-polski

Dodano 2016-11-18

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pt. „Mały…

Publikacja nr 22 Europa Środkowa. Central Europe. Tom I

Dodano 2016-11-18

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. „Europa…

Publikacja nr 21 Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu

Dodano 2016-11-18

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. „Teoria…

Publikacja nr 20 „Starość w Polsce. Aspekty społeczne i edukacyjne”

Dodano 2016-11-18

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. „Starość…

Publikacja nr 19 „Kreatywna starość. 15-lecie oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

Dodano 2016-11-18

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. „Kreatywna…

Publikacja 18 Godność człowieka

Dodano 2016-11-18

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pod redakcja…

Publikacja nr 17 Międzykulturowe i terapeutyczne uwarunkowania współczesnego pielęgniarstwa

Dodano 2016-11-18

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pod redakcją…

Publikacja nr 16 Wybrane aspekty relaksacji i medycyny komplementarnej w kontekście promocji zdrowia

Dodano 2016-11-18

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja doc. dr…

Publikacja nr 15 „Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego”

Dodano 2016-11-18

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pod redakcją…

Na skróty