Poznajmy się
E-LEARNING

Publikacja nr 13 „Sukces czy porażka roku 89?”

g440dNakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pod redakcją dr Małgorzaty Kaute pt. „Sukces czy porażka roku 89? Wokół polskiej myśli politycznej i ustrojowej czasu transformacji”. To już trzynasta książka wydana przez Wydawnictwo oświęcimskiej Uczelni.

„Recenzowana praca stanowi zbiór artykułów teoretycznych, problemowych i polemicznych, które przedstawiają początek procesu transformacji ustrojowej w skali kraju oraz na poziomie lokalnym. Stanowi cenny materiał przybliżający czytelnikowi wydarzenia i ich aktorów, konkretyzuje krajowe procesy zmiany politycznej, przyczyniając się do kreowania lokalnej świadomości historycznej i politycznej”.z recenzji prof. nadzw. dra hab. Marka Barańskiego ( Uniwersytet Śląski)


Publikacja nr 13 PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego

Autor/redaktor    red. nauk. Małgorzata Kaute
ISBN
978-83-930661-8-6
Wydanie 
1
Rok
2011
Miejsce
Oświęcim
Nakład
300 egz.
Cena
18,90 zł  (w tym 5% VAT)

Na skróty

Partnerzy Uczelni: