Poznajmy się
E-LEARNING

Publikacja nr 15 „Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego”

g438dNakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pod redakcją doc. dra Grzegorza Baziura pt. „Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstaw polskiego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce”. To już piętnasta książka wydana przez Wydawnictwo oświęcimskiej Uczelni.

„Wielką zaletą całej publikacji oraz poszczególnych referatów jest możliwość dogłębnego poznania postaci często zapomnianych, a jedynie w niektórych przypadkach rozpoznawalnych jedynie w środowiskach lokalnych. Publikacja z założenia nie będąc syntezą dziejów harcerstwa pokazuje jednak – w większości przypadków na tle indywidualnych losów jednostek – ważne fragmenty dziejów polskiego społeczeństwa. Znajdziemy tu opisy początków harcerstwa, opisy dotyczące dwudziestolecia II Rzeczypospolitej, ważne przyczynki do dziejów Polaków w czasie II wojny światowej oraz w okresie komunizmu. (…) Dzięki tej publikacji możemy poznać szereg ofiary represji i tych ludzi, którzy z najwyższym poświęceniem wpisywali się w wielopokoleniowy nurt działalności niepodległościowej”.

z recenzji dra Macieja Korkucia Akademia Ignatianum w Krakowie,  Instytut Pamięci Narodowej Oddział Kraków


Publikacja nr 15 PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego

Autor/redaktor  red. nauk. Grzegorz Baziur
ISBN  978-83-930661-5-5
Wydanie 1
Rok 2011
Miejsce Oświęcim
Nakład
300 egz.
Cena 19,95 zł  (w tym 5% VAT)

Na skróty

Partnerzy Uczelni: