Poznajmy się
E-LEARNING

Publikacja nr 16 Wybrane aspekty relaksacji i medycyny komplementarnej w kontekście promocji zdrowia

g437dNakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja doc. dr Beaty Oórek-Tęczy pt. „Wybrane aspekty relaksacji i medycyny komplementaranej w kontekście promocji zdrowia”. To już szesnasta książka wydana przez Wydawnictwo oświęcimskiej Uczelni.

Działanie czynników naporowych powszechnie nazywanych stresorami na ustrój współczesnego człowieka staje się coraz bardziej intensywne i powoduje wiele komplikacji w jego życiu, w tym również groźne komplikacje zdrowotne.

Psychosomatyczny model wyjaśniania przyczyn i skutków choroby znajduje uznanie nawet u tradycyjnie zorientowanych przedstawicieli medycyny. W modelu tym znaczącą role spełniają takie metody oddziaływania, które wykraczają poza kanon postępowania przyjmowany m.in. w naszym kraju.

Osoba ludzka stanowi jedność myśli i ciała, a jej równowaga zdrowotna zależy przede wszystkim od umiejętności autoregulacji i kontroli stylu życia.

Podstawą mechanizmów autoregulacji jest umiejętność wywoływania w określonych układach organizmu stanu

Podstawą mechanizmów autoregulacji jest umiejętność wywoływania w określonych układach organizmu stanu psychofizycznego odprężenia, które wpływa na stan funkcjonalny organizmu oszczędzając jego życiową energię.

Potrzeba przewodników, które łączą w sobie mądrość uczonych, doświadczenia praktyków popartych badaniami empirycznymi.

W recenzowanej pracy Autorka podejmuje próbę połączenia tych elementów, ukazując rangę problemu, odwołując się do uznanych autorów i przedstawiając obszary, w których możliwa a nawet konieczna jest aplikacja już sprawdzonych oraz nowych sposobów postępowania w zapobieganiu komplikacjom zdrowotnym.

Dobrze się stało, że napisana w sposób przystępny, czytelnym językiem praca Pani Dr Beaty Ogórek-Tęczy może być znaczącą pomocą zarówno dla osób podejmujących trud zmierzenia się z problemami własnego zdrowia jak i dla rzeszy osób pomagającym chorym w poradzeniu sobie z trudnościami związanymi z utratą zdrowia.

z recenzji prof. nadzw. dra hab. Jana Tylki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)


Publikacja nr 16 PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego

Autor/redaktor Beata Ogórek-Tęcza
ISBN 978-83-930661-9-3
Wydanie  1
Rok  2011
Miejsce Oświęcim
Nakład 300 egz.
Cena 16,80 zł  (w tym 5% VAT)

Na skróty

Partnerzy Uczelni: