Poznajmy się
E-LEARNING

Publikacja nr 27 Teoretyczne i praktyczne aspekty zapewnienia jakości opieki w podmiotach działalności leczniczej

g4130dNakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty zapewnienia jakości opieki w podmiotach działalności leczniczej” pod red. Bogusławy Serzysko, Katarzyny Matusiak i Marioli Bartusek.

Rozwój medycyny przyczynił się do wprowadzenia bardziej nowoczesnych technologii, nowych usług medycznych oraz sposobów ich podziału i konsumpcji.
Nie ominął planu opieki nad osobami pragnącymi uzyskać poprawę swojego zdrowia.
Profesjonalna opieka pielęgnacyjna sprawowana przez pielęgniarki i położne nad pacjentem stanowi dodatkowy atut w uzyskiwaniu wysokiej jakości usług medycznych.
W jaki sposób można to osiągnąć? Czy uzyskane zadowolenie z odbioru usługi i sposobu jej wykonania przeniesie się na wprowadzenie coraz to bardziej profesjonalnych standardów opieki nad pacjentem?
Autorzy w recenzowanej pracy wskazują, iż pielęgniarstwo i położnictwo jest w ciągłej fazie rozwoju. Poszukują nowych wyzwań, które sprawią, iż zawody te będą bardziej postrzegane i potrzebne w opiece nad pacjentem..

PhDr. Lukáš Kober, PhD

Autor/redaktor B. Serzysko, K. Matusiak, M. Bartusek
ISBN 978-83-939443-2-3
Wydanie 1
Rok 2015
Miejsce Oświęcim
Nakład 100 egz.
Cena 18,90 zł  (w tym 5% VAT)

Poniżej spis treści.

Pliki do pobrania:

pobraneSpis treści

Na skróty

Partnerzy Uczelni: