Poznajmy się
E-LEARNING

Publikacja nr 28 Z dziejów Ziemi Oświęcimskiej – przewodnik po mieście i okolicach

g4703dNakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja Jacka Urbińskiego pt. „Z dziejów Ziemi Oświęcimskiej – przewodnik po mieście i okolicach”.

Książka pokazuje Oświęcim w sposób dotąd nieprzedstawiany. Wykracza poza jego tragiczny wizerunek. Przyjęta przez autora forma przewodnika prowadzi Czytelnika przez miasto opisując miejsca, wydarzenia, okoliczności i ludzi na przestrzeni dziejów. Wychodzi z tego ciekawy obraz pełen dynamicznych zmian.

Z rec. prof. Kazimierza Z. Sowy „… szczególnie wartościowe wydają mi się informacje dotyczące genezy powstania obozu właśnie w Oświęcimiu, rozmaitych uwarunkowań jego rozbudowy, w tym związków pomiędzy rozwojem w Oświęcimiu niemieckiego przemysłu chemicznego a budową tamże obozu zagłady …”  „… praca pokazuje dobitnie, że KL Auschwitz wpisał się trwale nie tylko w historię Oświęcimia, ale także w dzień dzisiejszy miasta …”.

Autor/redaktor J. Urbiński
ISBN 978-83-939443-8-5
Wydanie 1
Rok 2015
Miejsce Oświęcim
Nakład  200 egz.
Cena 14,70 zł  (w tym 5% VAT)

 Poniżej spis treści.

Pliki do pobrania:

pobraneSpis treści

Na skróty

Partnerzy Uczelni: