Poznajmy się
E-LEARNING

Publikacja nr 29 Europa Środkowa. Central Europe. Tom IV

g5113dNakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. „Europa Środkowa. Central Europe. Tom IV” pod red. Witolda Stankowskiego i Moniki Ubik.

Jest to publikacja jubileuszowa z okazji 10-lecia istnienia Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Publikacja jest opracowaniem zbiorowym dotyczącym problematyki szeroko pojętej Europy Środkowej, ma ona charakter interdyscyplinarny, mieszczący się w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Stanowi czwartą publikację serii wydawniczej. Ponadto wypełnia lukę w literaturze przedmiotu i jest ona adresowana do pracowników naukowych i studentów zajmujących się historią najnowszą, politologią, stosunkami międzynarodowymi, bezpieczeństwem i studiami europejskimi.
Redaktorem naczelnym serii wydawniczej jest dr Krzysztof Żarna.

Autor/redaktor W. Stankowski, M. Ubik
ISBN 978-83-939443-9-2
Wydanie 1
Rok 2015
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 9,45 zł  (w tym 5% VAT)

Poniżej spis treści.

Pliki do pobrania:

pobraneSpis treści

Na skróty

Partnerzy Uczelni: