Poznajmy się
E-LEARNING

Publikacja nr 38 Rodzina – wychowanie w cieniu Holokaustu

38okladka

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcim iu ukazała się publikacja  pt. Rodzina – wychowanie w cieniu Holokaustu, pod red. Artura Łaciny-Łanowskiego, Witolda Stankowskiego, Andrzeja Świerczka.

Serii wydawnicza: Społeczeństwo – Rodzina – Zagłada. Studia Oświęcimskie; t. 1
Autor/redaktor A. Łacina-Łanowski, W. Stankowski, A. Świeczek
ISBN 978-83-944098-8-3
Wydanie 1
Rok 2017
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 23,10 zł  (w tym 5% VAT)

 

SPIS TREŚCI
WSTĘP
ROZDZIAŁ I
Rodzina w obliczu dramatyzmu historii – przeszłość a teraźniejszość 

 1. Witold Stankowski, Człowiek – rodzina – dziecko – ofiary drugiej wojny światowej i innych konfliktów zbrojnych XX wieku
 1. Artur Łacina-Łanowski, Rodzina w Trzeciej Rzeszy. Przyczynek do refleksji poświęconej nazistowskiej wizji rodziny
 1. Agnieszka Dęsoł, Niklas Frank – syn nazistowskiego gubernatora – o rodzinie w cieniu ludobójstwa, dręczącej historii i swojej misji edukacyjnej
 1. Paulina Dubiel-Zielińska, Rodziny żydowskie w obliczu Holokaustu. Przyczynek do refleksji poświęconej wartościom i losom rodziny

 
ROZDZIAŁ II       
Wobec traumy Holokaustu

 1. Mateusz Nieć, Cień Holokaustu w twórczości Victora Frankla i Jerzego Kosińskiego
 1. Dariusz Tylutki, Znaczenie doświadczeń obozowych V. E. Frankla dla rozwoju logoterapeutycznej koncepcji człowieka i wychowania
 1. Iwona Malorny, Psychoterapia grupowa jako forma pomocy ocalałym z Holokaustu w radzeniu sobie ze skutkami traumatycznych doświadczeń

 
ROZDZIAŁ III
Wyzwania, wartości i środowiska wychowawcze

 1. Zbigniew Chodkowski, W trosce o tolerancję w wychowaniu. O myśli i działalności pedagogicznej Janusza Korczaka
 1. Grzegorz Grzybek, Agnieszka Bielak, Zagłada, etos kobiecy a nowe wzory wychowania
 1. Urszula Gruca-Miąsik, Moralna odpowiedzialność za relacje międzyludzkie w rodzinie w obliczu starości i starzenia
 1. Danuta Kocurek, Wychowanie do tolerancji podstawą właściwych relacji międzyludzkich

Na skróty

Partnerzy Uczelni: