Poznajmy się
E-LEARNING

Publikacja nr 39 – obszar Europy Środkowej w geopolityce mocarstw

39Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Obszar Europy Środkowej w geopolityce mocarstw – od Mitteleuropy do integracji europejskiej, pod redakcją Grzegorza Baziura i Pawła Skoruta.

Autor/redaktor G. Baziur, P. Skorut
ISBN 978-83-944098-9-0
Wydanie 1
Rok 2017
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 37,80 zł  (w tym 5% VAT)

 

Spis treści

Wstęp

Grzegorz Baziur, Ukraina i Polska wobec rosyjskiego zagrożenia wojną informacyjną w latach 2004–2014 r. – wybrane problemy

Jerzy Będźmirowski, Morze Bałtyckie w okresie zimnej wojny. Sytuacja polityczno-militarna (próba usystematyzowania)

Peter Borza, Tragédia Židov na východnom Slovensku v rokoch 1939–1945

Grzegorz Ćwiękała, Stanisław Cat-Mackiewicz i Europa

Tadeusz Kopyś, Od trudnej pamięci historycznej do trudnego pojednania

Soraya Kuklińska, Taktyka Stalina wobec krajów bałtyckich, Finlandii i Besarabii (1939–1940 r.)

Mirosław Lakomy, Piwotalna Ukraina między Unią Europejską a Rosją. Oś konfliktu czy współpracy?

Przemysław Mazur  Rosjanie w Karpatach – strategiczne znaczenie przełęczy karpackich dla Rosji i jej aktywność wśród społeczności łemkowskiej na przełomie XIX i XX wieku

Wojciech Prażuch, Geopolityczne uwarunkowania w polityce Francji, Niemiec i innych państw członkowskich UE wobec europejskich aspiracji krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1989–2004)

Bożena Seradzka-Baziur, Dokument osobisty jako źródło danych na temat polskiej rodziny żydowskiej w czasie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu

Paweł Skorut, Rewolucja czy ucieczka do przodu? Przebudowa i nowe myślenie Michaiła Gorbaczowa wobec zagrożeń destabilizacji bezpieczeństwa i układu bipolarnego w XX wieku

Ryszard Szynowski,  Heads of the Provincial Military Staff and Military Recruiting Commandants in the System of Military Administration

Wadym Zazdunajski,  Вплив ІІ Німецької імперії в 1918 р. й ІІ Речі Посполитої в 1920 р. на військові дії Української Народної Республіки і Донського козацтва проти Радянської Росії

Andrzej Zapałowski,  Zagrożenia dla Europy ze strony ruchów na rzecz autonomii Zakarpacia w II dekadzie XXI wieku

Piotr Zięba,  Partnerstwo i pojednanie czy tylko dobre sąsiedztwo? – debata prasowa wokół form współpracy Polski z nowymi Niemcami w jednoczącej się Europie w latach 1989–1991

Na skróty

Partnerzy Uczelni: