Poznajmy się
E-LEARNING

Publikacja nr 40 – Europa Środkowa. Central Europe. T. VI

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Europa Środkowa. Central Europe. T. VI, Wysiedlenia i przesiedlenia w Europie Środkowej i Wschodniej, pod red. Krzysztofa Koźbiała i Mirosława Natanka.

Autor/redaktor K. Koźbiał, M. Natanek
ISBN 978-83-948622-0-6
Wydanie 1
Rok 2017
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 15,75 zł  (w tym 5% VAT)

 

Spis treści:

Krzysztof Koźbiał, Mirosław Natanek Wstęp

Radosław Zenderowski, Środkowoeuropejska tułaczka i tęsknota za utraconą ojczyzną 

Stanisław Nabywaniec, Jan Rogula, Przesiedlenie ludności ukraińskiej z powiatu brzozowskiego w latach 1944–1947

Krzysztof Koźbiał, Wysiedlenia i ucieczki tzw. kłodzkich Czechów po 1945 r. jako element zmian narodowościowych na ziemi kłodzkiej 

Maria Szegda, Sami swoi i obcy. Powojenne osadnictwo w mieście Świdnica

Krzysztof Żarna, Wysiedlenia Niemców karpackich następstwem II wojny światowej 

Krzysztof Małysa, Żydzi – obywatele polscy w ZSRR w okresie II wojny światowej – deportacje (1939–1941) i ewakuacja (1942). Zarys problemu

Soraya Kuklińska, Hendrik Verton – holenderski SS-man w środku wrocławskich przesiedleń 

Marta Putyra, Procedura repatriacyjna jako szansa na powrót do ojczyzny…  138

Piotr Zięba, Odszkodowania za pracę przymusową w III Rzeszy w polskiej prasie w latach 1997–2001. Czy zmarnowano szansę na akt pojednania?

Grzegorz Ćwiękała, Kategoria mniejszości w tygodniku „Najwyższy Czas!”

Wadym Zadunajski, Pociйська Імперія і переселення українських козаків у XVIII сторіччі: причини і наслідки 

Iwanna Makuch-Fedorkowa, Трагедія українців Холмщини у спогадах очевидців 

Olga Makuh, Соціально-психологічна адаптація холмських українців до нових умов життя 

Swietłana Pilipishin, Збереження культурних традицій лемків після переселення на західнуУкраїну 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: