Poznajmy się
E-LEARNING

Publikacja nr 41 – Republika Słowacka na drodze do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Republika Słowacka na drodze do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, autorstwa Krzysztofa Żarny.

Autor/redaktor K. Żarna
ISBN 978-83-948622-1-3
Wydanie 1
Rok 2017
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 13,65 zł  (w tym 5% VAT)

 

 

Spis treści

WSTĘP

Rozdział I Determinanty polityki zagranicznej Republiki Słowackiej

 1. Środowisko geograficzne
 2. Historia
 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza
 4. Ustrój polityczny
 5. Czynnik ludnościowy
 6. Służba zagraniczna i dyplomacja
 7. Uwarunkowania zewnętrzne

Rozdział II Akcesja Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 1. Wspólnie z Czechami
 2. Ograniczone szanse na członkostwo
 3. Droga do Helsinek
 4. Negocjacje akcesyjne
 5. Traktat akcesyjny i jego ratyfikacja
 6. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Rozdział III Republika Słowacka a członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim

 1. Koncepcje polityki bezpieczeństwa i obrony Republiki Słowackiej
 2. Poszukiwanie właściwej drogi w polityce bezpieczeństwa
 3. Nawiązanie kontaktów (1993–1994)
 4. Utracona szansa na członkostwo (1995–1997)
 5. Intensyfikacja kontaktów (1999–2001)
 6. Finalizacja rokowań

Zakończenie

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: