Poznajmy się

Publikacja nr 48 – Pomoc społeczna, pracownik socjalny

 

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Pomoc społeczna, pracownik socjalny – przeszłość, teraźniejszość, współczesne uwarunkowania, autorstwa Piotra Czecha.

 

 

 

 

Autor/redaktor Piotr Czech
ISBN 978-83-948622-8-2
Wydanie 1
Rok 2019
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 21,00 zł  (w tym 5% VAT)

 

Spis treści
Wprowadzenie 5
1. Pomoc społeczna w Polsce – rys historyczny 8
1.1. Geneza i obecny kształt polskiej pomocy społecznej 8
1.2. Miejsce pomocy społecznej w polityce społecznej 19
1.3. Cele i zadania pomocy społecznej 26
2. Idee pomocy społecznej 37
2.1. Idee pomocy społecznej i wartości pracy socjalnej 37
2.2. Idee opiekuńcze a państwo opiekuńcze 43
3. Pracownik socjalny w systemie pomocy społecznej 52
3.1. Zarys genezy i rozwoju kształcenia pracowników socjalnych w Polsce 52
3.2. Kształcenie pracowników i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych 56
3.3. Wymogi formalne i oczekiwania wobec reprezentantów zawodu 61
3.4. Obowiązki zawodowe pracownika socjalnego 66
Zamiast zakończenia 76
Streszczenie 76
Summary 78
Bibliografia 79

Na skróty