Poznajmy się
E-LEARNING

Publikacja nr 5 „Podstawy rachunkowości”

g449dAutor zdefiniował pojęcie rachunkowości i omówił jej elementy składowe, tj.: dokumentację, księgi rachunkowe, inwentaryzację, wycenę aktywów i pasywów, rachunek kosztów, sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych. A. J. Kożuch z należytą starannością opisał cechy i funkcje rachunkowości oraz wyczerpująco omówił warunki i zasady prowadzenia rachunkowości tak, by uzyskane dzięki niej informacje posiadały walory wiarygodności i użyteczności zarówno dla odbiorców wewnętrznych z danej jednostki, jak i zewnętrznych z otoczenia jednostki gospodarczej. (…) Recenzowane opracowanie może służyć jako materiał dydaktyczny do nauczania podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości. Jego adresatem mogą być studenci studiów ekonomicznych, słuchacze podyplomowych studiów i kursów zawodowych z zakresu rachunkowości, uczniowie średnich szkół ekonomicznych oraz wszyscy zainteresowani rachunkowością. (…) Skrypt może być przeznaczony również dla osób, które poprzez pracę zawodową związane są z rachunkowością i w związku z dokonującymi się zmianami chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnych rozwiązań.

Z recenzji dr Bożeny Piechowicz
Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Siedlcach

Publikacja nr 5 PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego (Podręczniki i Skypty)

Autor/redaktor Artur J. Kożuch
ISBN 978-83-925310-4-3
Wydanie  1
Rok 2008
Miejsce Oświęcim
Nakład 300 egz.
Cena  26,25 zł  (w tym 5% VAT)

Na skróty

Partnerzy Uczelni: