Poznajmy się

Publikacja nr 51 – Nowe oblicze szkoły i wychowania na tle związków kultury i edukacji

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Nowe oblicze szkoły i wychowania na tle związków kultury i edukacji – problemy, poszukiwania, rozwiązania, pod redakcją Aliny Górniok-Naglik, Jadwigi Oleksy, Jana Czechowskiego.

 

 

 

 

 

 

Autor/redaktor Alina Górniok-Naglik, Jadwiga Oleksy, Jan Czechowski
ISBN 978-83-957429-0-3
Wydanie 1
Rok 2020
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 33,60 zł  (w tym 5% VAT)

 

Spis treści

Wprowadzenie (Alina Górniok-Naglik)

Wokół problemów edukacji przedszkolnej i szkolnej – nauczyciel i klasa

Ewa Kochanowska

Szkoła jako przestrzeń dialogu w relacjach nauczyciel–uczeń w praktyce edukacyjnej

Paulina Dubiel-Zielińska

Klasa szkolna jako przestrzeń tworzenia kultury dialogu

Nigora Khazratova

Organizacja przestrzeni klasy szkolnej jako wymiar humanitarności kultury

Danuta Waloszek

Rzecz o emocjonalności i zabawie jako podstawach edukacji dziecka

Lidia Wollman

Kształtowanie człowieka przyszłości we współczesnej szkole

Jolanta Szempruch

Myślenie o szkole otwartej i innowacyjnej

Rola rodziny i szkoły w wychowaniu „do i przez wartości”

Jan Czechowski

Wartości w procesie wychowania dziecka

Witold Stankowski

Rola rodziny w kształtowaniu postawy altruizmu na przykładzie rotmistrza Witolda Pileckiego

Leokadia Wiatrowska

Tutoring rodzicielski jako wyraz wspólnotowości rodziny

Tomasz Łączek

Sukces życiowy jako wartość w procesie wychowania rodzinnego

Ewa Ogrodzka-Mazur

Realizacja i urzeczywistnienie dążeń życiowych przez dzieci i młodzież z pogranicza polsko-czeskiego

Jadwiga Uchyła-Zroski

Edukacja aksjologiczna w kształceniu akademickim studentów kierunków pedagogiczno-artystycznych

Od problemów i zagrożeń współczesnego świata do edukacji kulturalnej

Katarzyna Olbrycht

Znaczenie edukacji kulturalnej w przeciwdziałaniu zjawisku współczesnego wykluczenia

Bożena Marzec

Działania antydyskryminacyjne w przedszkolach

Jadwiga Oleksy

Wykorzystanie potencjału środowiska lokalnego w edukacji kulturalnej dziecka

Edyta Skoczylas-Krotla

„Mały Gość Niedzielny” źródłem wiedzy religijnej dla młodego czytelnika

Тарас Дубровний

Нотні колекції як зразок історичної пам’яті розвитку музичного виховання

Na skróty