KDN Logotyp

Zmarł prof. dr hab. inż. Ryszard Janikowski

Zmarł prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusz Janikowski wieloletni wykładowca Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Profesor Ryszard Janikowski, współtworzył kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji oraz był współorganizatorem wielu konferencji naukowych w Naszej Uczelni.

Absolwent studiów podyplomowych w Danii i Japonii. Członek Normalizacyjnej Komisji Technicznej, ds. Zarządzania Środowiskowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, przewodniczący Komitetu Technicznego ds. Eko-Znaku i Eco-label Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Komisji Europejskiej, a także Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Wykładowca polskich i europejskich uczelni. Kierownik wielu krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych. Autor ponad 120 publikacji, w tym 15 monografii. Od ponad trzydziestu lat z pasją rozwijał normatywno-teleologiczną koncepcję rozwoju zrównoważonego.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: