KDN Logotyp

Zmiany w organizacji roku akademickiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w sprawie zmiany organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie 124 – 2020 ws. zmiany organizacji zajęć dydaktycznych w roku 2020-2021 ogłoszonej Zarządzeniem nr 100-2020

Na skróty

Partnerzy Uczelni: